• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

     • Slnko v duši

      Krajský školský úrad a Únia žien Slovenska nás pozvali na vernisáž IX. ročníka výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja, ktorá sa uskutočnila 04. 05. 2009 vo výstavných priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Aj my sme mali možnosť vystaviť si výrobky žiakov
     • Športové popoludnie

      Deti zo školského internátu si dňa 06.05.2009 spríjemnili rekreačné popoludnie športovými hrami. Pre nepriaznivé počasie sa súťaže uskutočnili v telocvični. Dve vyrovnané družstva statočne bojovali o prvenstvo v behu, preskoku cez lavičky, zdolávanie rebrín, hod lopty na kôš a v čo najväčšom počte
    • Majstrovstvá okresu vo futbale
     • Majstrovstvá okresu vo futbale

      Dňa 06.06.2009 CVČ v Bytči usporiadalo Majstrovstvá okresu ZŠ Bytča vo futbale. Zapojili sme sa aj my s našim futbalovým tímom. Vylosovali nás do skupiny C, v ktorej sme mali týchto súperov: ZŠ Štiavnik, ZŠ Mierová ulica a ZŠ Súľov. Výsledky zápasov : ŠZŠI - Štiavnik - 0:2, ŠZŠI - Mierová - 1:2, ŠZŠ
     • Sme prví!

      Naši futbalisti sa z Púchova vrátili zlatí!

      Na Slovensku prebiehal už 9-ty ročník Európskeho futbalového týždňa.

      ŠZŠI a Gymnázium v Bytči majú už druhý rok vytvorené unifikované

      futbalové mužstvo, s ktorým sme sa zúčastnili priateľského stretnutia

      s ďalšími troma tímami a skončili sme na
     • Hugo a Oliver

      Vo štvrtok, 23.04.2009 sme sa zúčastnili so všetkými žiakmi divadelného predstavenia Hugo a Oliver. Deťom sa netradičné divadlo veeeeeeeľmi páčilo.
     • Trenčiansky slávik

      Dňa 29. 04. sa uskutočnila súťaž žiakov špeciálnych škôl v Trenčíne, na ktorú pozvala aj nás ŠZŠI Trenčín. Súťažilo sa v speve ľudových piesní v III kategóriách. Z našich žiakov sa darilo Martinkovi Belásovi, žiakovi 5.ročníka, ktorý si vo veľkej konkurencii vyspieval 1. miesto.
    • Exkurzia do Súľova alebo Deň Zeme
     • Exkurzia do Súľova alebo Deň Zeme

      Prežili sme krásny deň v Súľove! Slnečnú stredu - 22.04.2009 sme sa so žiakmi 5., 6. a 7.ročníka vybrali na exkurziu do Súľova. Žiaci mali možnosť pozrieť si najskôr historické pamiatky, renesančné kaštiele, kostoly a hrad. Keďže sme si chceli pripomenúť aj Deň Zeme, žiaci spolu s učiteľkami vyzbera
     • Regionálna prehliadka Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik

      ŠZŠI v Bytči pod patronátom KŠÚ v Žiline sa úspešne zhostila organizácie už XIV. ročníka HK a BS. Tento ročník sa uskutočnil práve v roku, keď si pripomíname 160. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava. Zúčastnilo sa ho 10 škôl regiónu Považia. V hovorenom slove sa prezentovalo 22 žiakov a v speve 26
     • Školské kolo HK a BS

      31.marec 2009 bol venovaný školskému kolu Hviezdoslavovho Kubína a Bytčianskeho slávika. Žiaci nás milo prekvapili množstvom krásnych piesní, básní, či úryvkov prózy. Program uvádzala pani Mgr.Janka Kalašová. Novinkou bolo, že tento rok zasadala aj žiacka porota, ktorá mala možnosť zvoliť si svojich
     • Deň vody - 22.03.2009

      Na tento deň si každý rok pripravujeme rôzne aktivity, ktoré nám pripomenú, že nie je celkom samozrejmé, že môžeme otočiť vodovodný kohútik a máme čistej vody koľko chceme.
      V priebehu celého týždňa vytvárali žiaci rôzne umelecké dielka, ktoré mali jedinú spoločnú myšlienku – ukázať vodu v rôznych p
    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

      Pri príležitosti Marca – mesiaca knihy sa dňa 10.03.2009 uskutočnili v školskej knižnici aktivity vhodné pre žiakov I. stupňa. Cieľom bolo motivovať a podnecovať žiakov k čítaniu a k požičiavaniu si kníh zo žiackej knižnice. Žiaci si prezerali jednotlivé knižky a potom so svojimi pani učiteľkami si
     • Exkurzia do Oblastného archívu Bytča

      Dňa 13. 3. 2009 sa žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením Mgr. Strečanskej, Mgr. Bašovej a Ing. Šípovského zúčastnili exkurzie do Oblastného archívu v Bytči. Riaditeľka archívu, PhDr. J. Kurucárová, zaujímavým spôsobom priblížila žiakom históriu Bytčianskeho zámku a ukázala im originály viacerých histori
     • Pracovné stretnutie CŠPP

      Dňa 02. marca 2009 sa v priestoroch ŠZŠI Bytča uskutočnilo pracovné stretnutie zamerané na tému „Starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3 rokov do ukončenia prípravy na povolanie“. Organizátormi stretnutia bol KŠÚ v Žiline v spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenst
     • Môj priateľ počítač

      Dňa 26. 02. 2009 sme sa s dvoma žiakmi 9. ročníka - Dominikom Imríškom a Milošom Macošincom zúčastnili stretnutia, na ktoré nás pozvala Spojená škola, Hurbanova ul., Žilina. Stretnutie bolo zamerané na využívanie IKT vo výchovno - vzdelávacom procese. Súčasťou bola aj priama práca žiakov s počítačom
     • Majstrovstvá okresu Bytča v stolnom tenise

      Dňa 24.02.2009 sa na ZŠ – Ul. mieru v Bytči konali Majstrovstvá okresu Bytča v stolnom tenise družstiev žiakov a žiačok ZŠ. Organizátorom bolo CVČ Bytča. Vyhlasovateľom – Ministerstvo školstva SR a Slovenská asociácia športu na školách. Úspešná bola naša siedmačka Janka Smetanová, ktorá sa umiestnil
     • Karneval 18.02.2009

      Dňa 18.02. 09 sa na našej škole konal tradičný karneval.. Jeho organizáciou boli poverené vychovávateľky, z ktorých sa stali tri cigánky - Róza, Erža a Ilona. Celú školu premenili na cigánsku osadu a pri ohníku a cigánskej muzike sa všetci veselo zabávali . A akýže by to bol karneval, keby tri cig
     • Beseda "Škodlivosť alkoholu"

      Dňa 29. 01. 2009 počas tretej a švrtej vyučovacej hodiny pripravila pani učiteľka Bc. Bieliková pre žiakov II. stupňa zaujímavú besedu na tému "škodlivosť alkoholu". Beseda bola spojená s tvorbou bilboardov na túto tému. Žiaci boli aktívni a problematiku pekne spracovali do kolektívnych výtvarných p
     • Prišli k nám REBEL a USC

      Vo štvrtok 18. 12. 2008 nám predvianočný čas spríjemnili svojim programom tanečníčky z tanečnej skupiny REBEL a tanečníci zo skupiny USC, ktorí pracujú pri CVČ na Ulici mieru v Bytči.
    • Hasiči očami detí
     • Hasiči očami detí

      V stredu 17. 12. 2008 sa uskutočnilo vyhodnotenie okresnej výtvarnej
      súťaže "Hasiči očami detí". V kategórii špeciálnych
      základných škôl sa na 1. mieste umiestnil Erik Sládeček z 5.
      ročníka, na 2. mieste Viliam Kunay z 9. ročníka a na 3. mieste
      Žaneta Ozániková z 5. ročníka. Dôkazom šikovnosti n
  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje