• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

    • Čo nám priniesol zimný január v školskom klube detí a v školskom internáte
     • Čo nám priniesol zimný január v školskom klube detí a v školskom internáte

      Január nám priniesol množstvo krásnych a tvorivých aktivít, pri ktorých mohli deti prejaviť svoju zručnosť, tvorivosť, fantáziu a v neposlednom rade mali deti z aktivít veľkú radosť. Pre deti sme mali pripravené tvorivé dielne, kde si vyskúšali základy keramiky a svoju manuálnu zručnosť pri práci s hlinou. Nezabudli sme ani na vtáčiky v zime, ktorým chodíme sypať semiačka do búdok. Samozrejme sa venujeme aj rôznym výtvarným prácam, aktivitám v triede a hrám s kamarátmi. Môžete si pozrieť priložené fotky našich aktivít.

    • Karneval
     • Karneval

      Chystáme sa na karneval,

      bude zábava.

      Do tanca už veselá nám

      hudba vyhráva.

      Ja dnes budem princezničkou,

      a ty zasa kráľ.

      Celý svet je zrazu krajší,

      keď je karneval!

      Dňa 9.2.2024 sa SŠI premenila, ako šibnutím čarovného prútika, na rozprávkovú krajinu. Zo žiakov aj učiteľov sa stali šašovia, včielky, žabky, čarodejníci prekrásne princezné, chrabrí rytieri aj odvážni ninja bojovníci. V priestoroch hlavnej budovy sa veselo tancovalo, spievalo, súťažilo. Všetkým hrala do kroku veselá muzička. Malým i veľkým žiarili šťastím a spokojnosťou očká a odmenou bol milý úsmev a sladká lekvárová šiška. Náš super karneval sme zvečnili na fotkách pri pestrofarebnej fotostene. Nech sa páči, pozrite sa sami. Už teraz sa tešíme na budúcoročné fašiangy.

    • Boccia nás baví!
     • Boccia nás baví!

      Boccia je zaujímavý, netradičný šport, ktorý je určený pre zdravých, ale aj zdravotne znevýhodnených športovcov. Od roku 1984 patrí aj medzi paraolympijské disciplíny. Veľkej obľube sa teší aj u našich detí. Žiaci 4.,5. ročníka a triedy B1 si pravidelne merajú sily pri tejto hre. Deti si určia kapitánov, rozdelia sa do dvoch družstiev a hádžu červené alebo modré loptičky, pričom sa snažia trafiť loptičku bielu. Dôležitá je sústredenosť a presná trefa. Okrem rozvoja jemnej aj hrubej motoriky sa deti učia aj pravidlá hry a nové pojmy, ako remíza alebo diskvalifikácia. Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Pre všetkých je odmenou radosť a šťastie z hry a upevňovanie priateľských vzťahov.

    • Učíme sa hrou
     • Učíme sa hrou

      Na hodinách slovenského jazyka v III. AUT triede sa dennodenne učíme hrou. Najviac deti baví súťažný kvíz, v ktorom si netradičnou formou precvičujú pravopis vybraných slov. Deti sú sústredené, rozvíjajú a precvičujú si pamäť, pozornosť a utužujú si kamarátske vzťahy. Všetci sú nielen priatelia, ale aj protivníci. Nikto nikomu nezávidí a výhru, v podobe jednotky, dopraje. Žiaci aj radi strihajú, lepia, vyfarbujú a ani si neuvedomujú, že sa učia a nasávajú nové vedomosti. O ich usilovnosti sa môžete presvedčiť v našej fotogalérii.

    • Darujte 2 % na podporu skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu školy
     • Darujte 2 % na podporu skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu školy

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní a pomôžte tak podporiť a rozvinúť telesnú kultúru a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces našej školy.

      2% zo svojich daní z príjmov môžete venovať nadácii Spoločne pre región, ktorá už viac rokov spolupracuje s našou školou. Všetky vyzbierané finančné prostriedky, v plnej výške 100%, nadácia zasiela našej škole. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech našich detí.

    • Starostlivosť o vtáčiky v zime
     • Starostlivosť o vtáčiky v zime

      V mrazivom zimnom období sa vtáčikom v prírode hľadá potrava veľmi ťažko. Preto žiaci C variantu, spolu s pani učiteľkami, vyrobili kŕmidlá pre vtáčiky. Spoločne sa naučili, akú potravu môžu vtáčikom do kŕmidla pripraviť, teplo sa naobliekali a pripravené pochúťky pre vtáčiky rozvešali na stromy na školskom dvore.

    • Medovníkovanie v triedach B a C variantu
     • Medovníkovanie v triedach B a C variantu

      Predvianočný čas prináša so sebou neodolateľnú vôňu medovníkov. Nelenili sme ani my, v triedach B a C variantu a sladké medovníky sme nie len upiekli, ale aj prekrásne vyzdobili. Deti pilne pracovali, rozvíjali si jemnú motoriku a upevňovali kamarátske vzťahy. V triedach zneli ľubozvučné koledy a všade bol priam bytostne prítomný duch Vianoc, najkrajších sviatkov roka. Deti sa utvrdili v tom, že je dôležité dávať, a nie len dostávať. Skromnosť, láska a pohoda, to je pravá podstata Vianoc.

    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

      21.12.2023 sa chodba SŠI premenila na čarovnú rozprávku. Naše deti si pod vedením svojich učiteľov a asistentov, pre rodičov a starých rodičov, nacvičili nádherný vianočný program. Myslím, že potešil nejednu dušičku a mnohým vyhŕkli aj úprimné slzy vďaky a dojatia. Spievalo sa, tancovalo, vinšovalo, recitovalo i koledovalo. Deti si program skutočne užili a všetkých opäť raz presvedčili o tom, aké sú šikovné, kreatívne a talentované. Všade bolo cítiť nádhernú, zázračnú vianočnú atmosféru. Na záver pani riaditeľka popriala všetkým krásne, pokojné a požehnané sviatky. Rozlúčili sme sa spoločným, dojímavým spevom Tichej noci.

     • Vianočné prianie

      Prichádza sviatočný čas,
      na ktorý sa dlho tešil každý z nás.
      Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
      vianočnej nálade každý z nás podlieha.
      Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,
      buďme k sebe milí, dobrí
      a majme sa radi!
      Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká,
      každému sa splní túžba, aspoň malilinká...
      Šťastné a veselé želajme si spolu,
      a potom spoločne k štedrovečernému stolu!

    • Zima a zimné aktivity v školskom klube detí a školskom internáte
     • Zima a zimné aktivity v školskom klube detí a školskom internáte

      Spadla vločka maličká, studená je trošička.

      Čo by sme sa zimy báli? Hneď si dáme čižmy, šály.

      Zima v školskom klube detí a v školskom internáte bola zábavná, tvorivá, veselá a poučná. S deťmi sme sa rozprávali o zime. Nezabudli sme ani na ľudové zvyky a tradície v zimnom období. Čítali sme a pozerali rozprávky o zime, naučili sme sa básničky a pesničky. Hrali sme zábavné hry, cvičili, ale aj oslavovali. Deti potešila aj snehová nádielka. Zapojili sme sa do krásnej akcie – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. V decembri sa veľa kreslilo a tvorilo. Deti si maľovali a vyrábali ozdoby z papiera – zimné mesto, snehové vločky, Mikuláša, snehuliaka, vianočný stromček, anjelikov, adventný veniec, pozdrav k Vianociam a mnoho iného. Vyhotovili sme veľa krásnych výrobkov na vianočné trhy. Internátne deti sa zúčastnili akcie v meste - Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného

    • Zavítal k nám Svätý Mikuláš
     • Zavítal k nám Svätý Mikuláš

      Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov, svojich trošku...

      Keďže v našej škole máme len dobré detičky, tak aj tento rok prišiel ich potešiť a obdarovať Mikuláš, ktorý mal aj svojich pomocníkov anjelov a samozrejme aj čertov. Deti sa na Mikuláša svedomito pripravili, predniesli mu krásne básničky, zaspievali pesničky, namaľovali aj vianočné obrázky a sľúbili mu, že budú dobré a svedomito si budú plniť školské povinnosti. Mikuláš s anjelikmi porozdávali deťom sladkú nádielku, z ktorej mali všetky detičky veľkú radosť a úsmev na tvári. A čerti? Aj tento rok vyšli naprázdno...

    • O pohár Špeciálnych olympiád Slovensko
     • O pohár Špeciálnych olympiád Slovensko

      Dňa 22.11.2023 sa u nás konal pod záštitou Špeciálnych olympiád Slovensko 2. ročník O POHÁR ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO V STOLNOM TENISE. Súťaž sa konala v priestoroch Gymnázia Bytča a Základnej školy E. Lániho v Bytči. Súťaže sa zúčastnilo 31 športovcov zo SŠI Bytča, SŠI Kysucké Nové Mesto, SŠ Vrbové, Centra pre deti a rodiny Bytča, SŠI Žilina-Fatranská, Spojenej školy ŠK Manín Považská Bystrica, SRRZ-RZ pri Spojenej škole Púchov, SŠ Dobšiná a SŠ Nová Baňa. Športovci súťažili v ôsmich kategóriách: chlapci, dievčatá, dvojhry a štvorhry. Inklúziu sme preniesli do poslednej kategórie, ktorá spojila športovcov z bežných škôl so športovcami zo špeciálnych škôl. Každú hru si doslova užívali! Atmosféra bola veľmi pohodová, priateľská a uvoľnená. Športovci si za svoje výkony vybojovali medaily, stužky, poháre a vecné ceny. Pevne veríme, že všetci odchádzali s príjemným športovým zážitkom a u

    • Ocenenie vo výtvarnej súťaži
     • Ocenenie vo výtvarnej súťaži

      Dňa 18.12.2023 sme na pôde našej školy privítali riaditeľa Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, PaedDr. PhDr. Dušana Galbavého, PhD., a Mgr. Lenku Ferenčákovú, ktorí odovzdali cenu riaditeľa RÚŠS v Žiline nášmu žiakovi Jozefovi Papajovi za výtvarnú prácu v súťaži Červená stužka v boji proti HIV/AIDS 2023. Srdečne ďakujeme!

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Táto šľachetná predvianočná akcia spája ľudí po celom Slovensku. Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a napriek neľahkej dobe, ktorú žijeme, vedia byť ľudia k sebe láskaví, milí, štedrí a prajní. Rodičia našich žiačikov sú úžasným príkladom pre svoje ratolesti a ani malú chvíľočku nezaváhali a spoločne sme pripravili darčeky pre našich seniorov do ZPS Jesienka Bytča. V triede sme spolu s deťmi zabalili sladké aj slané dobrôtky, teplé ponožky, čaje, šály, knihy či malých anjelikov. Tieto krabice pre babičky a deduškov, plné lásky, sme previazali srdiečkom každého jedného žiačika. Deti veľmi dobre vedia, že v živote je dôležité sa rozdeliť, pomôcť, pohladiť, objať... Verím, že práve ten náš úprimný darček bude pre starkých krásnym prekvapením pod vianočným stromčekom.

    • Červené stužky 2023
     • Červené stužky 2023

      Každoročne si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Symbolom sa stala červená stužka, ktoré je zároveň aj názvom kampane boja proti AIDS.

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého jedného z nás. Pri tejto príležitosti sme sa so žiakmi 8. a 9. ročníka zúčastnili Sedemnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou p. Dr. Hakobyana Tatula, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou MŠVVaŠ SR, Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.

    • Keď si kamaráti pomáhajú
     • Keď si kamaráti pomáhajú

      V rámci Dňa boja chudobe (17.10.) a inklúzie so ZŠ E. Lániho v 4.C triede usporiadali deti a ich rodičia zbierku potravín a oblečenia pre kamarátov zo ŠZŠ. Je veľmi šľachetné a dobrosrdečné priniesť v dnešnej náročnej a uponáhľanej dobe trošku lásky, ľudskosti a spolupatričnosti do bežných, všedných dní. Veľké ďakujem patrí všetkým úžasným rodičom detí zo 4.C. Ste skvelým príkladom pre svoje ratolesti, učíte ich nezištne sa rozdeliť, podať pomocnú ruku, a to že nie je dôležité hmotné bohatstvo, ale skutočné priateľstvo a úprimné medziľudské vzťahy.

    • Pozvánka na Vianočné trhy
     • Pozvánka na Vianočné trhy

      Srdečne Vás pozývame na prezentáciu výrobkov žiakov našej školy, ktorá bude spojená s vianočnými trhmi. Podujatie začína v pondelok, 11.12., v čase od 11,00 hod. do 15,30 hod. a bude pokračovať v utorok, 12.12. a v stredu, 13.12. ráno od 7,00 hod. do 8,00 hod a od 11,00 hod. do 15,30 hod. Srdečne Vás pozývame!

     • Rozvíjanie finančnej kultúry

      Spojená škola internátna v Bytči je so svojimi organizačnými zložkami – Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom a Praktická škola – zapojená do programu FinQ, ktorý predstavuje komplexný program finančného vzdelávania.

      Cieľom programu je naučiť žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Program sa zameriava na zlepšovanie finančnej kultúry a rozvoj kompetencií žiakov na každom vyučovacom predmete. V školskom roku 2023/2024 prebieha odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy. Následne bude metodika FinQ vzdelávania implementovaná priamo vo vyučovacieho procesu. Samotní žiaci budú prechádzať úvodným zisťovaním úrovne kompetencií, pri ktorom bude stanovená východisková úroveň meraných kompetencií z čitateľskej a matematickej gramotnosti, posudzovania a rozhodovania sa. Počas realizácie programu bude napredovanie žiakov opakovane merané. Škola

    • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice ,, Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.“
     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice ,, Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.“

      Naša školská knižnica je skutočne nádherným miestom, kde sa stretáva veda, um, rozum a vzdelanie. Police sú plné všakovakých kníh. Nájdeme tu nielen rozprávky, dobrodružné príbehy, básne, povesti, bájky i báje, ale aj encyklopédie a knihy odborné. Pomocou nich môžeme nahliadnuť do sveta prírody, vesmíru aj do živočíšnej ríše. Knihy nám otvárajú svoju hrejivú náruč a pomocou nich spoznávame zákony fyziky, chémie, biológie a fungovania ľudského tela. Naše priateľky, knihy, sú šťastné, keď si v nich listujeme, čítame, prezeráme obrázky. Sú studnicami múdrosti a skutočným bohatstvom. Rozširujú naše obzory, predstavivosť, fantáziu. V jednej chvíli sme chrabrými rytiermi, potom zase Harry Potter alebo Alenka z krajiny zázrakov. Môžeme poľahky cestovať a navštíviť exotické krajiny či egyptské pyramídy.

  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Utorok 27. 2. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje