• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

    • Deň umenia v triedach B variantu
     • Deň umenia v triedach B variantu

      Dňa 15. apríla si každoročne pripomíname Medzinárodný deň umenia. V triedach B variantu sme tento deň oslávili naozaj výnimočne. Odprezentovali sme si divadelné, hudobné či výtvarné umenie. Divadelné umenie sme žiakom priblížili pomocou prezentácie, v ktorej sme sa venovali histórii divadelného umenia a rôznym divadelným žánrom. Žiaci si následne zahrali divadelné predstavenie svojej obľúbenej rozprávky Pampúšik, kde zažiarili ako babka, dedko, Pampúšik, zajac, medveď či líška. Výtvarné umenie prinieslo tvorivú časť, kde si žiaci vyrábali rôzne masky a škrabošky. V hudobnom umení sa žiaci dozvedeli viac o histórii tohto umenia, priblížili sme si tvorbu hudobných skladieb, rozpoznávanie hudobných nástrojov a experimentovali sme s rytmikou pomocou Orffových nástrojov. Tento deň bol zavŕšený spoločným posedením, kde sme si pochutnali na symbolickom dezerte v podobe divadelnej scény. Tieto a

    • Gaňova Tarnava
     • Gaňova Tarnava

      V priestoroch Domu kultúry v Bytči sa v stredu, 17.04.2024, konalo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava pod záštitou RÚŠS v Žiline. Svojou návštevou nás poctili zástupcovia RÚŠS v Žiline, pán riaditeľ PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý, PhD a pani Mgr. Lenka Ferenčáková.

    • Hravé - zdravé pečenie v ŠKD
     • Hravé - zdravé pečenie v ŠKD

      V stredu, 10.4.2024, to v našej školskej kuchynke krásne rozvoniavalo. Z pripraveného cesta sme sa spolu s pani vychovávateľkami naučili vytvarovať vanilkové rožky a zdravé cookies. Plechy s našimi výtvormi putovali rovno do rúry, kde sme pozorovali, ako sa nám pekne pečú. Všetkým nám koláčiky veľmi chutili. Recepty vám síce neprezradíme, ale na fotkách si môžete pozrieť, ako sme sa zabavili.

    • Deň autizmu
     • Deň autizmu

      Svetový deň povedomia o autizme si pripomíname 2. apríla. V SŠI v Bytči sme si tento deň pripomenuli 5.4.2024, kde sa tiež vzdelávajú deti a žiaci s PAS, či už v ŠMŠ alebo v ZŠ. Pri tejto príležitosti prišiel deti a žiakov podporiť aj pán riaditeľ RÚŠS v Žiline PaedDr., PhDr. Dušan Galbavý, PhD. so svojimi kolegyňami Mgr. Lenkou Ferenčákovou a Mgr. Jankou Černickou. V našej inštitúcii veľmi podporujeme vzdelávanie detí aj žiakov, ale sú dni, keď sa vieme aj zabaviť, načerpať silu, byť voči sebe priateľskí a tešiť sa zo spoločne prežitého času. Práve takýto deň bol aj ten náš, Deň autizmu. Najskôr medzi deti prišiel bublinkár Mr. Bubble, ktorý deťom predviedol zábavnú show s náučnými prvkami, ktorá ohúrila snáď každého. Deti boli osobne zapájané do vystúpenia, asistovali bublinárovi a nachvíľu sa aj oni stali malými bublinármi. Na záver sa mali možnosť odfotiť v mega bubline. Ďalej mali d

    • S florbalkami opäť do školy!
     • S florbalkami opäť do školy!

      Medzinárodný deň florbalu (12.4.) oslávili naši žiaci a žiačky veľmi aktívne, pohybom a radosťou zo športu.

      Veľkí či malí sa zoznámili s pravidlami tohto skvelého športu, vyskúšali si strieľanie na bránu v zástupe či v pohybe.

      Priateľské zápasy medzi triedami boli veľmi napínavé a každý zabojoval podľa svojich možností a schopností.

    • Deň vody
     • Deň vody

      Voda je životodarný zdroj, ktorý nám poskytuje nielen pitnú vodu, ale aj možnosti objavovať a skúmať fascinujúci svet pod jej hladinou. 22.3. sme v našej škole oslavovali Deň vody a žiaci sa pustili do rôznych aktivít, ktoré im pomohli lepšie porozumieť dôležitosti a zložitosti vody. Pustili sme sa do merania pH vody, čo im umožnilo zistiť, ako kyslá alebo zásaditá je voda, ktorú denne používame. S mikroskopmi v ruke pozorovali mikroorganizmy a mikročastice, ktoré sa nachádzajú v našej vode, čím sa im otvoril úplne nový svet pod jej hladinou. Ale nekončilo to iba pri pozorovaní! Naši šikovní žiaci tiež pozorovali čistenie vody v malej čističke odpadovej vody. Dnešný deň nám pripomenul, aká vzácna je voda a aké je dôležité, aby sme sa o ňu starali. Naše aktivity nám tiež ukázali, že aj malé kroky, ako je meranie pH, pozorovanie pod mikroskopom alebo zostavovanie čističiek vody, môžu mať

     • Učitelia, ďakujeme Vám!

      28. marca si každoročne pripomíname Deň učiteľov. Na Slovensku aj v Česku ho oslavujeme od roku 1955. Pripomíname si ním výročie narodenia Jana Amosa Komenského, učiteľa národov, ktorý sa svojim dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi významné osobnosti svetovej pedagogiky. Pre všetky deti bez ohľadu na sociálne pomery či intelekt presadzoval povinnú školskú dochádzku.

    • Prednáška spojená s tvorivými dielňami
     • Prednáška spojená s tvorivými dielňami

      Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami navštívili žiaci 8., 9. ročníka A variantu, žiaci tried B variantu a Praktickej školy Sobášny palác v Bytči, kde sa zúčastnili odbornej etnologickej prednášky ...ešte k tomu grošov moc, veselú Vám Veľkú noc.

      P. Mgr. Katarína Kendrová priblížila žiakom prostredníctvom prezentácie a hovoreného slova tradičné zvyky, obrady, povery veľkonočného obdobia a priblížila žiakom techniky zdobenia veľkonočných kraslíc.

    • Hviezdoslavov Kubín 2023/2024
     • Hviezdoslavov Kubín 2023/2024

      Dňa 26.3.2024 sa v Spojenej škole internátnej v Bytči uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je to najstaršia súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá sa koná na počesť velikána slovenskej literatúry P.O. Hviezdoslava už od roku 1954. Aj šikovní žiaci z našej školy sa naučili všakovaké zaujímavé, tiež poučné texty a nádherne ich predniesli pred pozorným publikom a porotou. Deti prekonali trému a mnohé aj samých seba a veľmi pekne sa odprezentovali.

     • Deň vody v ŠMŠ

      Pošteklí nás na líčka, naša vzácna vodička.

      Aj keď padá z neba, chrániť nám ju treba.

      Preto si zaslúži svoj SVETOVÝ DEŇ VODY, ktorý si pripomíname dňa 22. marca.

      Na deň vody mali deti zo ŠMŠ jedinečnú príležitosť vlastnými skúsenosťami, pozorovaním a objavovaním, formou zážitkového učenia, vyskúšať si jej podoby, zahrať sa s ňou, odmerať jej teplotu, chuť či iné vlastnosti. V krátkom videu si môžete pozrieť, ako deti s vodou v materskej škole experimentovali. Prostredníctvom týchto aktivít deti získali dôležité poznatky o tom, aká je voda pre život dôležitá, že je obrovským darom prírody a preto s ňou musíme šetriť.

    • Zážitkové stretnutie s p. Vladimírom Takáčom
     • Zážitkové stretnutie s p. Vladimírom Takáčom

      13.03.2024 do našej školy zavítal p. Vladimír Takáč, ktorý je ME aj MS vo Fitness Challange.

      Žiakom porozprával o svojej neľahkej ceste k športu, ktorá bola poznačená zdravotnými problémami, ale svojou húževnatosťou a vytrvalosťou prekonal všetky prekážky. Získal najvyššie ocenenie, aké môže športovec dostať – zlatú medailu na MS. Pán Takáč vie, aký životný štýl preferujú dnešní teenageri. Preto ich povzbudil v športovaní, vyzdvihol dôležitosť zdravej vyváženej stravy, pitia vhodných nápojov (cola a energeťáky k nim rozhodne nepatria) a pripomenul, že netreba zabúdať na oddych, vzťahy a dostatok spánku. V pokojnej atmosfére sa rozprúdila družná debata... Pán Vladimír predviedol žiakom cviky, ktoré sú pre nich vhodné a spoločne si aj zacvičili.

    • Marec v školskom klube detí a v školskom internáte
     • Marec v školskom klube detí a v školskom internáte

      Mesiac marec v sebe ukrýva mnoho zaujímavých aktivít, ktoré sme spoločne v ŠKD a ŠI s deťmi realizovali. Pripomenuli sme si sviatok MDŽ, ktorý sa oslavuje 8. marca. Na počesť tohto sviatku sme spoločne s deťmi prekvapili mamičky rôznymi výrobkami, ktoré vytvorili ručičky šikovných detičiek. Ďalšou zaujímavou akciou bol Kráľ Čitko. Táto akcia sa niesla v duchu marec – mesiac kníh. V tento deň sme si pre deti prichystali rôzne zaujímavé aktivity vďaka, ktorým sme zažili popoludnie plné radosti a smiechu. Ako prvé sme si prečítali detský príbeh „Červená čiapočka“, ktorý sme ozvláštnili interaktívnymi zvukmi a vďaka ním sme sa preniesli ešte hlbšie do príbehu. Následne sme si pripravili pre deti aktivity s tematikou príbehu, vďaka aktivitám sa deti premenili na umelcov a detektívov. Nesmelo chýbať ani malé občerstvenie a medaila za účasť, snahu a hlavne veľkú šikovnosť, ktorou aktivity zvlá

    • Veľkonočné tvorenie v triedach C variantu
     • Veľkonočné tvorenie v triedach C variantu

      Na veľkonočné sviatky sa spolu s pani učiteľkami pripravovali aj žiaci z tried C variantu. Zdobili vyfúknuté vajíčka, maľovali, strihali a lepili. Žiaci vytvorili jedinečné veľkonočné výrobky, ktorými skrášlili svoje triedy a potešili svojich blízkych.

      Prajeme Vám príjemné a radostné prežitie veľkonočných sviatkov.

    • Svetový deň vody v triedach B variantu
     • Svetový deň vody v triedach B variantu

      Počas mesiaca marec si každoročne pripomíname jeden z najdôležitejších dní v roku – SVETOVÝ DEŇ VODY. Naši žiaci, učitelia a pedagogické asistentky z tried B variantu si v tento deň symbolicky obliekli modré tričká. Naše podujatie zahŕňalo širokú škálu aktivít, ktoré sa týkali vody. Dali sme priestor rozprávke či príbehu o vode, aby sme žiakom priblížili význam vody v našom živote. Ďalej sme ich oboznámili so základnými informáciami a zaujímavosťami o vode prostredníctvom prezentácie. Aktivity zahŕňali pracovné listy, demonštráciu filtračných techník a spoločné tvorenie plagátu. Okrem toho sme usporiadali aj kvíz o vode, ktorý predstavoval zábavnú formu overenia vedomostí a pripomenutia si dôležitých faktov. V rámci súťaží sme zorganizovali rôzne aktivity, ako napríklad rýchlostné pitie vody cez slamku, prelievanie vody z pohára do pohára pomocou lyžice, prenesenie vody z pohára do pohár

    • ... EŠTE K TOMU GROŠOV MOC, VESELÚ VÁM VEĽKÚ NOC!
     • ... EŠTE K TOMU GROŠOV MOC, VESELÚ VÁM VEĽKÚ NOC!

      Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok. Je oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Počas týchto sviatkov sa dodnes dodržiavajú mnohé zvyky a tradície. Naši žiaci si ich pripomenuli v Sobášnom paláci v Bytči. Vďaka etnologičke, pani Kataríne Dadlíkovej, vstúpili do tajomného obdobia Veľkej noci v podobe rôznych zvykov, obradov i povier. Na Zelený štvrtok ľudia varili jedlá zo špenátu, hrachu či žihľavy, čistili lesné studničky, vyháňali dobytok na prvú pašu a hlas kostolných zvonov sa nahrádzal rapkáčmi. Veľký piatok je najprísnejší pôstny deň. Okrem pôstu naši predkovia dodržiavali aj iné tradície, napr.: dievčatá si česali vlasy pod vysokými stromami, aby ich mali dlhé, značkoval sa dobytok a otvárali sa skryté poklady. Ľudia verili aj v uzdravujúcu moc „veľkopiatočnej“ tečúcej vody. Veľmi nás pobavila informácia, že keď chceli mať dievčatá veľa nápadníkov,

    • Účasť na podujatí Môj priateľ počítač
     • Účasť na podujatí Môj priateľ počítač

      Dňa 21.03.2024 reprezentovali našu školu dvaja žiaci siedmeho ročníka, Peter Minárik a Filip Horvát, na podujatí Môj priateľ počítač v Žiline.

      Zamestnanci Spojenej školy, J.M. Hurbana nás pozvali spolu s ďalšími zástupcami špeciálnych škôl Žilinského kraja, aby sme ukázali, čo naši žiaci dokážu, aké majú počítačové zručnosti.

    • Netradičná hodina telesnej a športovej výchovy
     • Netradičná hodina telesnej a športovej výchovy

      Žiaci 2. a 3. ročníka strávili úžasnú zážitkovú hodinu TSV na novovybudovanom ihrisku na sídlisku Úvažie. Hrací priestor je určený aj pre deti so špecifickými potrebami. Inkluzívne ihrisko je postavené z ekologických materiálov, kde hlavným stavebným prvkom je agátové drevo. Dominantou celého priestoru je loď „Nina“. Inkluzívne hracie prvky tvoria pieskovisko čln, kolotoč a hojdačka hniezdo. Naši žiaci si s chuťou vyskúšali všetky atrakcie, ktoré ihrisko ponúka. Okrem toho si zopakovali vedomosti z dopravnej výchovy. Cestou si všímali dopravné značky a ako zodpovední chodci dodržiavali pravidlá cestnej premávky.

    • Škola je naozaj super!
     • Škola je naozaj super!

      „Škola je naozaj super." Takto o našej škole hovoria žiaci prípravného ročníka. Ani sme sa nenazdali a prvý polrok majú naši prípravkári úspešné za sebou. Už sú z nich naozajstní školáci, ktorí svojou šikovnosťou, usilovnosťou zvládajú a riešia všetky svoje školské povinnosti. Spoznávajú nové príbehy, ktoré s ľahkosťou prerozprávajú. Už vedia slabikovať, hláskovať, poznávajú nové pojmy z matematiky a vecného učenia. Machule v písankách sa zmenili na písmená a čísla. V matematike vo svete čísel a počtov sú ako doma. Na výtvarnej výchove a pracovnom vyučovaní s ľahkosťou narábajú so štetcom, lepidlom či nožničkami. Na hudobnej a telesnej výchove spievame, rytmizujeme a neposedné nôžky behajú a tancujú. Pri tom všetkom nám pomáhajú postavičky z veselého, ale poučného šlabikára, ktorý pre nás vymyslel pán Eľkonin – sú to: Majster Slabika, Majster Dĺžeň, Hlásulienky, ktorí nám pomáhajú, aby

    • Z poľovníckej kapsy
     • Z poľovníckej kapsy

      Dňa 20. marca 2024 sa stretli všetky triedy B a C variantu a spolu spoznávali krásy našich lesov. Nechýbali edukačno - zábavné aktivity. Najskôr pani pedagogická asistentka prečítala príbeh z knihy Z poľovníckej kapsy. Z detí sa zrazu stali veselé lesné zvieratká pomocou nápaditých rekvizít. Bola tam prefíkaná líška, maco Laco, sivá myška, poľovnícky pes, sivý vĺčik, jelene aj srny. Šikovní chlapci sa prezliekli za horárov, ktorí sa s láskou starajú o zvieratká v našich horách a lesoch. Spolu sme si zopakovali, ako sa máme správať v lese a či je dôležité chrániť prírodu a zvieratká.

  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Sobota 20. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje