• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

    • Primárna prevencia proti šikane
     • Primárna prevencia proti šikane

      Šikanovanie je nežiaduce agresívne správanie. Ide o správanie, ktorého cieľom je zámerne ublížiť, zastrašiť, ohroziť alebo ponížiť iného človeka či skupinu ľudí. Keďže daný jav je čím ďalej tým viac prítomný nielen na školách, ale aj v celej spoločnosti, rozhodli sme sa v tomto smere podporiť šírenie osvety. Dňa 15.5.2024 sme v našej škole, pre žiakov 2. stupňa a PŠ, usporiadali besedu, na ktorej nám mestský policajt, pán Martin Ozánik, priblížil negatíva, nástrahy, dôsledky šikanovania a poradil, ako agresora stopnúť a dôrazne povedať: "NIE". Základom je budovať u detí zdravé sebavedomie a naučiť ich nebáť sa zdôveriť.

    • Bravúrny výkon našich recitátorov
     • Bravúrny výkon našich recitátorov

      Neopísateľné chvíle radosti, šťastia a hrdosti prežívame vďaka našim žiakom Matejkovi Hroškovi, Ondrejkovi Jakubíkovi a Vaneske Martinkovej, ktorí sa 10.mája 2024 zúčastnili v Spišskej Novej Vsi XI. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava 2024. Ako víťazi krajského kola sa prebojovali až sem. Aj napriek skorému rannému vstávaniu a náročnej ceste predviedli svoj talent a šikovnosť. Žiaci recitovali nebojácne a sebavedomo. V priestoroch Základnej umeleckej školy na Fabiniho ulici predviedli excelentné výkony, v ktorých nechýbal dôraz, akcent, melódia ani správna výslovnosť. Zaujali nielen odbornú porotu, ale aj všetkých hostí a súťažiacich.

    • Súťažná prehliadka žiakov praktických škôl
     • Súťažná prehliadka žiakov praktických škôl

      V utorok, 07.05.2024, sa konala v Praktickej škole – organizačnej zložke Spojenej školy internátnej na Fatranskej ulici v Žiline - súťažná prehliadka tvorivosti a zručnosti žiakov praktických škôl Žilinského kraja. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Adrián Zajac a Tomáš Rychtarčík. Témou podujatia bol blížiaci sa sviatok mamičiek: Deň matiek. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Naši žiaci úspešne zvládli dané úlohy a tešili sa z príjemnej atmosféry podujatia. Všetci účastníci boli úspešní. Chlapcom blahoželáme a tešíme sa z ich výsledkov.

    • Aprílové aktivity v školskom klube detí a v školskom internáte
     • Aprílové aktivity v školskom klube detí a v školskom internáte

      „Keď sa na dvor pribatolia drobné húsatá,

      vetrík češe púpavienkam vlasy do zlata.

      Zvončekami vyzváňajú zaránky

      kučeravé ovečky a baránky.“

      V mesiaci apríl sme sa v ŠKD a ŠI venovali rôznym aktivitám, ktoré súvisia s jarou. Naučili sme sa, ako sa máme starať o rastlinky, aby rástli a kvitli. Vyrábali sme si kvetinkové čelenky, krhličky na polievanie, kvetináče. Ďalšou témou boli domáce zvieratká a ich mláďatá. Pri tvorení veselej farmy sme si vyskúšali rozličné výtvarné techniky – pečiatkovanie, otláčanie bublinkovej fólie, fúkacie fixky. Zahrali sme sa aj s novými spoločenskými hrami či skladačkami. A keďže milujeme slniečko a počasie nám prialo, nezabudli sme ani na pobyt vonku. Vyšantili sme sa na školskom dvore, ale aj na novom ekologickom a bezbariérovom ihrisku na Úvaží.

     • Milé mamičky!

      Pedagogickí zamestnanci a žiaci Špeciálnej základnej školy, Praktickej školy a Základnej školy pre žiakov s autizmom v Bytči Vás srdečne pozývajú na slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek. Vítané ste v priestoroch hlavnej budovy školy dňa 17.05. o 10,00 hod. Tešíme sa na Vás!

    • Spevácka súťaž Husľový kľúčik v Ružomberku
     • Spevácka súťaž Husľový kľúčik v Ružomberku

      „Kde slová zlyhajú, hudba prehovorí.“

      Hans Christian Andersen

      V stredu, 24. apríla 2024 sa konal 1. ročník krajského kola speváckej súťaže Husľový kľúčik na pôde Synagógy v Ružomberku. Predstavilo sa na nej spolu 39 žiakov zo špeciálnych škôl celého Žilinského kraja. Zúčastnilo sa jej aj päť našich žiakov – Roman Rezák, Matejko Hroško, Jarka Štoderová, Janka Fuljerová a Saška Paigertová v štyroch rôznych súťažných kategóriách. Členovia poroty to naozaj nemali ľahké vybrať spomedzi zúčastnených troch najlepších, pretože všetci žiaci podali to najlepšie zo seba a bolo vidno, že dali do toho celé svoje srdce. O to väčšiu radosť máme, že náš žiak Romanko Rezák s piesňou Dedina od skupiny Ščamba, obsadil vo svojej kategórii mladších žiakov 1. – 5.ročníka krásne druhé miesto, za čo mu patrí obrovská gratulácia. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a rovnako touto c

    • Od semienka po rastlinku
     • Od semienka po rastlinku

      „My sme malé semienka zasadené do zeme,

      keď nás budeš zalievať, krásne ti vyrastieme...“

      Príroda sa prebúdza a jarné slniečko nás už nesmelo šteklí svojimi lúčmi. Preto sme sa aj my v triedach C variantu venovali sadeniu kvetov a plodín. Proces sadenia sme žiakom najskôr vysvetlili v triedach. Zopakovali sme si, čo všetko rastlina potrebuje, aby mohla rásť. Potom sme si to vyskúšali aj prakticky. Žiaci na konkrétnych sadeničkách videli časti rastliny. Nachvíľu sa stali záhradníkmi a pracovali s hlinou. Táto práca ich veľmi bavila a užívali si dotyk s týmto prírodným materiálom. Teraz bude ich úlohou starostlivosť o kvety a plodiny. Keď nám semienka vyklíčia, presadíme ich do nášho vyvýšeného záhona. Tešíme sa na plody okrasných tekvičiek a pestrofarebné kvety, ktoré nám budú skrášľovať vchod do budovy školy. A hlavne, máme dobrý pocit z toho, že sme vytvorili niečo oku lahodiace a to

    • Naši zlatí florbalisti
     • Naši zlatí florbalisti

      Dňa 26.3.2024 sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska špeciálnych olympiád vo florbale, ktoré sa konali v Modre. Nechýbal ani náš tím zo Spojenej školy internátnej v Bytči, ktorý bol zložený z hráčov Stolár Ivan (8.roč.), Cundrák Marek (8.roč.), Horvát Filip (7.roč.), Minárik Peter (7.roč.) a doplnený aj 3 hráčmi z Gymnázia v Bytči, ktorým ďakujeme za spoluprácu. Celým turnajom sa niesla súťaživá, ale zároveň priateľská atmosféra až do posledného zápasu. Naši chlapci súťažili v kategórií UNIFIK kde svojich súperov porazili vysoko 10:4, 11:0, 13:1 a 2:0. Každý jeden hráč z nášho tímu odviedol skvelú prácu, podal tímový výkon a výsledok na konci turnaja je toho dôkazom. Odniesli si zlatú medailu a určite nie je ich posledná! Už teraz sa tešíme na ďalší florbalový turnaj.

    • Učenie hrou v triedach C variantu
     • Učenie hrou v triedach C variantu

      Deň, keď sa narodil Leonardo da Vinci (15. 4. 1452 – 2. 5. 1519) je organizáciami celého sveta známy ako Svetový deň umenia už od roku 2011. Má byť oslavou umenia, talentu a tvorivosti, ale aj uvedomením si dôležitej úlohy umenia v spoločnosti aj v živote každého z nás.
      Umenie významne prispieva k rozvoju spoločnosti. Čo sa týka jednotlivca, ovplyvňuje duchovný rozmer a estetické vnímanie človeka, učí nás empatii a poznaniu hodnôt, prináša nám zážitok, podnecuje naše myslenie aj kreativitu.

    • Knihy nás spájajú
     • Knihy nás spájajú

      Dňa 18.4. 2024 sa triedy 2.,3.,4.,5. ročníka A variantu a B1 spoločne vybrali do Mestskej knižnice v Bytči. Spojili sme chuť po poznaní a vedomostiach a načreli sme do múdrych kníh, v ktorých sme spoznávali a upevňovali si vedomosti o domácich zvieratkách. Pani knihovníčky si pre deti pripravili bohatý program na danú tému. Vypočuli sme si rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. Zahrali sme si zvieratkové pexeso a vyfarbili maľovanky. Najväčšiu radosť mali deti z kníh. Ich vôňa a pozitívna energia sa ničomu nevyrovnajú. Po príchode do školy spolupráca medzi triedami A a B variantu pokračovala. Vyrobili sme leporelo plné domácich zvierat. Deti mali zo svojej práce a jej výsledku veľkú radosť.

    • Deň umenia v triedach B variantu
     • Deň umenia v triedach B variantu

      Dňa 15. apríla si každoročne pripomíname Medzinárodný deň umenia. V triedach B variantu sme tento deň oslávili naozaj výnimočne. Odprezentovali sme si divadelné, hudobné či výtvarné umenie. Divadelné umenie sme žiakom priblížili pomocou prezentácie, v ktorej sme sa venovali histórii divadelného umenia a rôznym divadelným žánrom. Žiaci si následne zahrali divadelné predstavenie svojej obľúbenej rozprávky Pampúšik, kde zažiarili ako babka, dedko, Pampúšik, zajac, medveď či líška. Výtvarné umenie prinieslo tvorivú časť, kde si žiaci vyrábali rôzne masky a škrabošky. V hudobnom umení sa žiaci dozvedeli viac o histórii tohto umenia, priblížili sme si tvorbu hudobných skladieb, rozpoznávanie hudobných nástrojov a experimentovali sme s rytmikou pomocou Orffových nástrojov. Tento deň bol zavŕšený spoločným posedením, kde sme si pochutnali na symbolickom dezerte v podobe divadelnej scény. Tieto a

    • Gaňova Tarnava
     • Gaňova Tarnava

      V priestoroch Domu kultúry v Bytči sa v stredu, 17.04.2024, konalo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava pod záštitou RÚŠS v Žiline. Svojou návštevou nás poctili zástupcovia RÚŠS v Žiline, pán riaditeľ PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý, PhD a pani Mgr. Lenka Ferenčáková.

    • Hravé - zdravé pečenie v ŠKD
     • Hravé - zdravé pečenie v ŠKD

      V stredu, 10.4.2024, to v našej školskej kuchynke krásne rozvoniavalo. Z pripraveného cesta sme sa spolu s pani vychovávateľkami naučili vytvarovať vanilkové rožky a zdravé cookies. Plechy s našimi výtvormi putovali rovno do rúry, kde sme pozorovali, ako sa nám pekne pečú. Všetkým nám koláčiky veľmi chutili. Recepty vám síce neprezradíme, ale na fotkách si môžete pozrieť, ako sme sa zabavili.

    • Deň autizmu
     • Deň autizmu

      Svetový deň povedomia o autizme si pripomíname 2. apríla. V SŠI v Bytči sme si tento deň pripomenuli 5.4.2024, kde sa tiež vzdelávajú deti a žiaci s PAS, či už v ŠMŠ alebo v ZŠ. Pri tejto príležitosti prišiel deti a žiakov podporiť aj pán riaditeľ RÚŠS v Žiline PaedDr., PhDr. Dušan Galbavý, PhD. so svojimi kolegyňami Mgr. Lenkou Ferenčákovou a Mgr. Jankou Černickou. V našej inštitúcii veľmi podporujeme vzdelávanie detí aj žiakov, ale sú dni, keď sa vieme aj zabaviť, načerpať silu, byť voči sebe priateľskí a tešiť sa zo spoločne prežitého času. Práve takýto deň bol aj ten náš, Deň autizmu. Najskôr medzi deti prišiel bublinkár Mr. Bubble, ktorý deťom predviedol zábavnú show s náučnými prvkami, ktorá ohúrila snáď každého. Deti boli osobne zapájané do vystúpenia, asistovali bublinárovi a nachvíľu sa aj oni stali malými bublinármi. Na záver sa mali možnosť odfotiť v mega bubline. Ďalej mali d

    • S florbalkami opäť do školy!
     • S florbalkami opäť do školy!

      Medzinárodný deň florbalu (12.4.) oslávili naši žiaci a žiačky veľmi aktívne, pohybom a radosťou zo športu.

      Veľkí či malí sa zoznámili s pravidlami tohto skvelého športu, vyskúšali si strieľanie na bránu v zástupe či v pohybe.

      Priateľské zápasy medzi triedami boli veľmi napínavé a každý zabojoval podľa svojich možností a schopností.

    • Deň vody
     • Deň vody

      Voda je životodarný zdroj, ktorý nám poskytuje nielen pitnú vodu, ale aj možnosti objavovať a skúmať fascinujúci svet pod jej hladinou. 22.3. sme v našej škole oslavovali Deň vody a žiaci sa pustili do rôznych aktivít, ktoré im pomohli lepšie porozumieť dôležitosti a zložitosti vody. Pustili sme sa do merania pH vody, čo im umožnilo zistiť, ako kyslá alebo zásaditá je voda, ktorú denne používame. S mikroskopmi v ruke pozorovali mikroorganizmy a mikročastice, ktoré sa nachádzajú v našej vode, čím sa im otvoril úplne nový svet pod jej hladinou. Ale nekončilo to iba pri pozorovaní! Naši šikovní žiaci tiež pozorovali čistenie vody v malej čističke odpadovej vody. Dnešný deň nám pripomenul, aká vzácna je voda a aké je dôležité, aby sme sa o ňu starali. Naše aktivity nám tiež ukázali, že aj malé kroky, ako je meranie pH, pozorovanie pod mikroskopom alebo zostavovanie čističiek vody, môžu mať

     • Učitelia, ďakujeme Vám!

      28. marca si každoročne pripomíname Deň učiteľov. Na Slovensku aj v Česku ho oslavujeme od roku 1955. Pripomíname si ním výročie narodenia Jana Amosa Komenského, učiteľa národov, ktorý sa svojim dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi významné osobnosti svetovej pedagogiky. Pre všetky deti bez ohľadu na sociálne pomery či intelekt presadzoval povinnú školskú dochádzku.

    • Prednáška spojená s tvorivými dielňami
     • Prednáška spojená s tvorivými dielňami

      Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami navštívili žiaci 8., 9. ročníka A variantu, žiaci tried B variantu a Praktickej školy Sobášny palác v Bytči, kde sa zúčastnili odbornej etnologickej prednášky ...ešte k tomu grošov moc, veselú Vám Veľkú noc.

      P. Mgr. Katarína Kendrová priblížila žiakom prostredníctvom prezentácie a hovoreného slova tradičné zvyky, obrady, povery veľkonočného obdobia a priblížila žiakom techniky zdobenia veľkonočných kraslíc.

    • Hviezdoslavov Kubín 2023/2024
     • Hviezdoslavov Kubín 2023/2024

      Dňa 26.3.2024 sa v Spojenej škole internátnej v Bytči uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je to najstaršia súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá sa koná na počesť velikána slovenskej literatúry P.O. Hviezdoslava už od roku 1954. Aj šikovní žiaci z našej školy sa naučili všakovaké zaujímavé, tiež poučné texty a nádherne ich predniesli pred pozorným publikom a porotou. Deti prekonali trému a mnohé aj samých seba a veľmi pekne sa odprezentovali.

     • Deň vody v ŠMŠ

      Pošteklí nás na líčka, naša vzácna vodička.

      Aj keď padá z neba, chrániť nám ju treba.

      Preto si zaslúži svoj SVETOVÝ DEŇ VODY, ktorý si pripomíname dňa 22. marca.

      Na deň vody mali deti zo ŠMŠ jedinečnú príležitosť vlastnými skúsenosťami, pozorovaním a objavovaním, formou zážitkového učenia, vyskúšať si jej podoby, zahrať sa s ňou, odmerať jej teplotu, chuť či iné vlastnosti. V krátkom videu si môžete pozrieť, ako deti s vodou v materskej škole experimentovali. Prostredníctvom týchto aktivít deti získali dôležité poznatky o tom, aká je voda pre život dôležitá, že je obrovským darom prírody a preto s ňou musíme šetriť.

  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Nedeľa 19. 5. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje