• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

     • Účasť žiaka R. Rezáka na celoslovenskej súťaži Husľový kľúčik v Bratislave

      V stredu, 5. júna 2024, sa konalo celoslovenské kolo speváckej súťaže Husľový kľúčik na pôde Spojenej školy Dolinského 1 v Bratislave, kde postúpil z krajského kola aj náš žiak Romanko Rezák. Predstavilo sa na nej množstvo žiakov zo špeciálnych škôl z celého Slovenska v štyroch súťažných kategóriách. Členovia poroty to naozaj nemali ľahké, vybrať spomedzi zúčastnených troch najlepších, pretože všetci žiaci podali vynikajúce výkony. Náš žiak Romanko Rezák vystúpil v kategórii mladších žiakov s piesňou Dedina od skupiny Ščamba. Medzi najlepšími troma sa neumiestnil, no napriek tomu je veľkým úspechom už len jeho účasť na tak významnom podujatí. Všetkým zúčastneným touto cestou ďakujeme za vytvorenie príjemnej a priateľskej atmosféry a taktiež za výbornú organizáciu tohto krásneho podujatia, kde sme mohli stretnúť aj známe osobnosti ako Simu Magušinovú a Fera Joka, ktorí spravili pre nás t

     • Účasť na Oblastnej špeciálnej olypmiáde v štvorboji

      Šesť žiakov reprezentovalo našu školu dňa 12. júna na Oblastnej špeciálnej olypmiáde v štvorboji.

      Súťaž organizovali zamestnanci Spojenej školy, Športovcov v Púchove. Žiaci si zmerali svoje sily v atletických disciplínach na ihrisku Základnej školy, J. A. Komenského. Súťažilo sa v behu na 60 a 200 metrov, skoku do diaľky a hode granátom a kriketovou lopličkou. V silnej konkurencii vybojovala naša Vaneska Martinková pekné tretie miesto. Ostatní žiaci, A. Gabrík, M. Kubicová, R. Uríková, F. Horvát a I. Stolár, sa nedali zahanbiť a podali pekné športové výkony.

     • Oslava Medzinárodného dňa detí

      Niet krajšieho úsmevu na svete, než je úsmev detí. Verte, že tie naše sa dňa 7.6.2024 usmievali po celý deň. Na dvore ich čakali pripravené aktivity - prekážková dráha, kreslenie, lego, hod loptou, maľovanie na tvár, krásna výzdoba a príjemná hudba. Pani učiteľky pripravili pre deti odmenu v podobe sladkých balíčkov, medailí a diplomov, ktoré pristáli v nedočkavých detských rúčkach.

     • Učíme sa o ľudovom odeve

      Ďalšie náučné a tvorivé dopudnie prežili žiaci našej školy vďaka zamestnancom Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ktorí zavítali k nám do školy dňa 10. júna.

      Aktivity projektu z výzvy Umenie pre školy boli realizované vďaka Fondu na podporu umenia a Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

      Žiaci sa dozvedeli priamo od etnológa veľa zaujímavostí o slovenskom ľudovom odeve Považia, získané vedomosti preukázali pri vypĺňaní pracovných zošitov a taktiež mali možnosť dekorovať tašky alebo tričká s využitím prvkov ľudových motívov.

     • So športom nás život baví

      Šport je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Okrem mnohých priaznivých účinkov na ľudský organizmus nám poskytuje pocit šťastia, radosti a spolupatričnosti. Tentokrát sme sa však pohybu venovali o čosi kreatívnejšie, a to prostredníctvom výtvarného prejavu. Pohyb je niečím, čo nás spája bez ohľadu na naše rozdiely, a preto: „SO ŠPORTOM NÁS ŽIVOT BAVÍ“. Tak znela téma tohtoročnej výtvarnej súťaže, do ktorej sme sa mohli opäť zapojiť vďaka Spojenej škole, Športovcov v Púchove, ktorá každoročne organizuje súťaže podobného charakteru. Mnohým z našich žiakov sa podarilo uspieť a získať zaujímavé vecné ceny. Sú nimi: Terézia Butková, Jaroslav Ačjak, Magdaléna Kubicová, Soňa Hirnerová, Šimon Rašovec, Marko Kresáň a Patrik Papaj. Svoje ocenenia si boli prevziať dňa 16.05.2024 na Slávnostnom vyhodnotení Výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorá sa konala v p

     • Atletický trojboj

      V stredu, 05.06.2024, sme na našej škole privítali športovcov zo Žilinského a Trenčianskeho kraja. Slnečné počasie nám prialo, a tak si žiaci spoločne zmerali svoje sily v atletickom TROJBOJI, kde mohli preukázať svoju šikovnosť, obratnosť a radosť z pohybu. Žiaci svoje odhodlanie, vytrvalosť a silu vôle preukázali v troch disciplínach: beh na 15 m, skok z miesta a hod na cieľ. Žiaci boli rozdelení do ôsmich skupín, kde sa s veľkou energiou pustili do všetkých pripravených disciplín. Príjemná atmosféra, športové pokriky a neutíchajúci potlesk vyburcovali žiakov k skvelým výkonom. Všetci súťažiaci sa umiestnili na stupňoch víťazov. Odmenou pre nás všetkých bola úžasná a nefalšovaná radosť z detí pri odovzdávaní ocenení. S hrdosťou a pocitom šťastia si každý súťažiaci odniesol medailu, diplom a darček. Všetkým súťažiacim gratulujeme ku krásnym výkonom a prajeme im, nech sila vôle je ich hn

     • Magický školský výlet

      Školský výlet – dve slová, ktoré prinášajú toľko radosti a zážitkov. Aj mladší žiaci Špeciálnej základnej školy a Základnej školy pre žiakov s autizmom sa vybrali na výlet do Bratislavy. Cieľom nášho výletu bol zábavný park Šmolkovia - Magický svet. A veru, že tento deň bol naozaj magický.

      Žiakov privítali postavičky Šmolinky a tatka Šmolka, následne dostali čarovnú mapu a vydali sa na svoju dobrodružnú cestu plnú úloh, zábavy a atrakcií. Na začiatku cesty nás čakal krátky film o Šmolkoch, žiaci sa cestou streli s Gargamelom, kocúrom Azraelom, nakukli do šmolkovského domčeka, privoňali k čarovnému elixíru a skúšali zaklínadlá z knihy kúziel. Na vlastnej koži si vyskúšali, aké je to byť väzňom v Gargamelovej klietke, pomocou virtuálnej reality leteli na bocianovi, a podaktorí sa dokonca pomocou aplikácie na Šmolkov aj premenili. Pre tých, ktorí mali stále kopec energie bolo pripravených

     • Deň rodiny a rozlúčka s predškolákmi v ŠMŠ

      V máji a júni sú krásne dni našich matiek, detí a otcov, ktoré sme sa v špeciálnej materskej škole rozhodli spojiť do jedného celku a pripravili smeDeň rodiny“. Nie je na svete dôležitejšej, zodpovednejšej a krajšej úlohy, ako je úloha rodiča. Rodičia vytvárajú prostredie pre rodinu, vďaka čomu v nej vzniká harmónia a pokoj. Každá chvíľa, ktorú s deťmi prežívame, je jedinečná a nikdy sa už nebude opakovať.

     • Letná atletická paralympiáda v Trenčíne

      Dňa 4. júna 2024 sa v Spojenej škole internátnej v Trenčíne konala Letná atletická paralympiáda. Naša škola bola reprezentovaná Vaneskou Martinkovou a Brankom Štrumlom v kategórii starších žiakov a žiačok. Súťažili v disciplínach beh na 60 m, beh na 200 m, skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou.

     • Májové tvorenie a šantenie v ŠKD a ŠI

      V maminom objatí

      Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička,

      rozjasní u nás deň úsmevom mamička.

      Tak ako od rosy nad ránom skrásnie kvet,

      v maminom objatí zjasnie mi celý svet.

      Mesiac máj je krásny, venovaný láske, kvetom a našim mamičkám. Spolu s deťmi sme tvorili darčeky. Piekli sme sladké medovníkové srdiečka, vyrábali prívesky na kľúče, pozdravy a originálnym balením boli textilné taštičky, ktoré si deti vyzdobili krásnymi obrázkami. Počasie nám umožňovalo tráviť čas aj vonku, kde boli deti veľmi aktívne, nielen sa zabávali pri kolektívnych a loptových hrách, ale aj pomáhali pri skrášľovaní prostredia školy. Odmenou bola prechádzka v okolí nášho mestečka a sladká zmrzlina.

     • Náš koncoročný výlet do Bratislavy

      V stredu, 29.05.2024, nadišiel dlho očakávaný deň. Vďaka finančnej pomoci občianskeho združenia Dotyky svetla a p. L. Hölblingovi, žiaci druhého stupňa Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy ráno nastúpili do autobusu, ktorý nabral smer - Bratislava.

      Prvá zastávka nášho výletu bola prehliadka Bratislavského hradu. Počas prehliadky sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o histórii hradu, ktorý bol kedysi sídlom uhorských kráľov a neskôr významným administratívnym centrom. Hradné múzeum nás očarilo svojimi expozíciami, ktoré nám priblížili históriu a kultúru Slovenska.

     • So športom je svet krajší

      Dňa 22. mája 2024 sa žiaci Patrik Ligas, Janka Fuljerová a Naďa Pobočíková z tried B a C variantu zúčastnili športovej akcie s názvom Niečo aj pre nás na pôde Spojenej školy v Púchove.

      Tento deň sa niesol v téme Šport nás baví. Žiaci súťažili v družstvách podľa škôl, ktoré zastupovali. Počas plnenia športových aktivít ich povzbudzovali žiaci Spojenej školy v Púchove. Po absolvovaní všetkých disciplín sa presunuli na spoločné vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Tento športový deň, strávený v kruhu svojich kamarátov zakončili spoločnou diskotékou.

     • Výlet do EKO parku Piešťany

      S koncom školského roka je neodmysliteľne spojený aj školský výlet, ktorý deti poteší a zároveň sa niečo nové naučia.

      Tento rok bol pre nás škôlkarov a školákov výnimočný, pretože sme boli na výlete v kontaktnej ZOO v Piešťanoch. Deti sa dostali do bezprostrednej blízkosti zvierat z Afriky, Ázie, Južnej i Severnej Ameriky, Austrálie a samozrejme Európy. Naozaj skutočným zážitkom bola možnosť vstúpiť do klietok, pohladkať si zvieratko alebo ho nakŕmiť. Čakali nás tu nádherné papagáje, sovy i rešpekt vyvolávajúce vtáky emu. Nechýbali dravce, nádherné čierne labute či exotickejšie pelikány, plameniaky alebo žeriavy kráľovské. Veľká radosť v očiach detí bola spojená aj s návštevou zábavného detského parku, ktorý sa nachádzal v bezprostrednej blízkosti ZOO. Deti si zaskákali na trampolínach, gumových loptách, navštívili preliezky a šmýkačky. Všetko tu ešte umocnila jazda vláčikom po areáli E

     • Na krídlach radosti

      Opäť nadišiel ten čas,

      keď sme prišli medzi vás.

      My sme pekné detičky,

      zo špeciálnej školičky.

      Rúčky prázdne síce máme,

      ale tanec, spev a riekanky

      všetkým zo srdiečka prinášame.

      Dňa 23.5.2024 sa deti našej Špeciálnej materskej školy zúčastnili akadémie mesta Bytče na Krídlach radosti, kde spoločne s mestskými škôlkami otvorili brány leta.

     • Deň včiel 2024

      Včely sú považované za najusilovnejšie tvory. Na 1 kg medu musia navštíviť až milión kvetov a sú schopné doletieť až 6 km od úľa. O tom, že sú usilovné svedčí aj fakt, že pracujú približne od štvrtej rána do piatej poobede.

      Aj my v triedach B a C variantu sme si tento deň pripomenuli. Realizovali sme rôzne aktivity, ktoré prebiehali na školskom dvore a ihrisku. Vyrobili sme si krásne čelenky a premenili sme sa na včielky. Potom sme sa rozprávali o mede a vyzdobili sme si poháriky chutným medíkom od pani Babčanovej. Pokračovali sme pri včielke, s ktorou sme si vytvorili krásne tričká a zahrali sme sa na včelárov a včelárky. Krásny včelí deň sme zakončili hrami na školskom ihrisku a chutnou ochutnávkou medových úlikov.

     • Parádny deň

      Dňa 24.05.2024 sa vybraní žiaci z tried B a C variantu zúčastnili kultúrno-športového podujatia Parádny deň, ktoré sa konalo v priestorch Strednej športovej školy v Žiline.

      Hlavnou myšlienkou podujatia bolo budovanie empatie, vzájomná pomoc a búranie bariér medzi zdravými ľudmi a ľuďmi s postihnutím.

    • Medzinárodný deň tanca
     • Medzinárodný deň tanca

      Nádherný slnečný deň, tanec, pohyb, úsmev, veľa radosti a nadšenia.

      Medzinárodný deň tanca bol dňom, kedy sme sa naozaj vybláznili. Nemusíme byť dokonalí, nemusíme robiť dokonalé veci, stačí, ak nás to baví a robí šťastnými. Tanec a pohyb dáva našim deťom energiu, voľnosť a fantáziu, kde môžu byť samé sebou. Okamihy, ktoré spolu zažívame sú momentom toho, kde môžeme vidieť v nedokonalosti dokonalosť, kde radosť je výsledkom nezabudnuteľných chvíľ. Dotancovania Spojená škola internátna Bytča💃 💃 💃 🪇 🪇

    • Veľký úspech malého futbalistu
     • Veľký úspech malého futbalistu

      Náš žiak Patrik Ligas z triedy B1 sa v sobotu (18.5.2024) zúčastnil na nábore hráčov so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa konalo na futbalovom ihrisku v Bytči pod záštitou Slovenského združenia CP futbalu za asistencie zástupcov medzinárodnej federácie CP futbalu z Veľkej Británie a Nemecka. Patrik predviedol svoj športový talent a zvládol náročný tréning. Odmenou bolo nie len stretnutie s legendou slovenského futbalu, s pánom Dušanom Tittelom, ale hlavne to, že Patrik uspel a stane sa súčasťou futbalového tímu hráčov so zdravotným znevýhodnením. Taktiež si z tohto dňa odniesol veľa zážitkov a skúsenosti. Najvzácnejšou trofejou je pre neho futbalová lopta s podpisom Dušana Tittela. Patrik blahoželáme!

    • Inklúzia medzi deviatakmi a triedou B1
     • Inklúzia medzi deviatakmi a triedou B1

      V pondelok (20.5.2024) sa naši šikovní deviataci zahrali na učiteľov v triede B1. Každý z nich sa stal osobným vyučujúcim žiakov danej triedy. Po 45 minútach deviataci zhodnotili, že práca učiteľa je naozaj náročná a vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, sústredenia a láskavosti. Svoju prácu porovnali k vyčerpávajúcemu tréningu v posilňovni. Myslím, že všetci si uvedomili, aká dôležitá je vzájomná spolupráca, rešpekt, pomoc a komunikácia. Saška, Ivka, Silvinka aj Jožko boli výborní pomocníci a svedomití učitelia. Spolupráca s mladšími žiakmi im išla od ruky. Ukázali, že vedia čítať s porozumením a následne zadanú úlohu vysvetliť svojim kamarátom. Veľkí aj malí žiaci boli odmenení zaslúženou jednotkou.

    • Deň matiek
     • Deň matiek

      „ Za Tvoju nehu, mamička, za Tvoju veľkú lásku, za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé, nech táto malá básnička tlmočí vďaky tisíceré.“

      17. mája 2024 sme v SŠI Bytča privítali všetky mamičky, pre ktoré naše šikovné deti nacvičili zo svojho čistého srdiečka krásny program. Všetci žiaci si dali na svojom vystúpení záležať a maminkám vyčarili úprimný úsmev na perách a v nejednom oku sa zaleskla slzička šťastia a dojatia. Pre našich hostí bolo pripravené aj malé občerstvenie a milý darček na pamiatku.

  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Pondelok 17. 6. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje