• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia/zákonní zástupcovia žiaka,

  ak prihlasujete žiaka do ZŠ pre žiakov s autizmom, prosíme, vyberte si z nasledujúcich odborov:

  7930 A 00 - ak sa jedná o žiaka prípravného ročníka,

  7931 B 00 - ak sa jedná o žiaka 1. stupňa ZŠ bez mentálneho postihnutia,

  7935 D 00 - ak sa jedná o žiaka 2. stupňa ZŠ bez mentálneho postihnutia,

  7931 B 01 - ak sa jedná o žiaka 1. stupňa s mentálnym postihnutím,

  7935 C 01 - ak sa jedná o žiaka 2. stupňa s mentálnym postihnutím.

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: