• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča
   • Telefón
   • +421 41 553 32 15, 0911 553 321 - riaditeľka
    +421 41 552 11 64, 0908 223 243 - zástupkyňa
    +421 41 553 33 17 - internát
    +421 911 553 326 - hospodársko-ekonomický útvar
    +421 911 180 164 - vedúca školskej jedálne
   • Adresa školy
   • Mičurova 364/1, 014 01 Bytča
    014 01 Bytča
    Slovakia