• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

    • Zbobený medovník
     • Zbobený medovník

      Jakub Krajči - 7. ročník, Katka Gašperíková - 6. ročník a Paľko Svetlovský - 5. ročník reprezentovali našeu školu na súťaži Zdobený medovník, na ktorú nás pozvala Spojená škola v Čadci. Žiaci získali za účasť pekné ceny a zažili peknú a pokojnú predvianočnú atmosféru pri zdobení medovníčkov. Priebeh
    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

      16. 12 2008 sa na našej škole uskutočnila už tradičná vianočná besiedka. Naši žiaci vystúpili s hodnotným programom, v ktorom dominovali básničky a pesničky s tematikou Vianoc, no boli tu aj zaujímavé tance a krátke divadielka. Celou besiedkou zneli vianočné melódie a nakoniec sme si všetci zaspieva
     • Lucia vymetala kúty...

      Piatkové ráno (12. 12.2008) nás čakalo za dverami budovy školy biele prekvapenie. Žiaden prichádzajúci žiak ani učiteľ nemal šancu vyhnúť sa stretnutiu s Luciou, ktorá spoza rohu "vyskakovala" s pierkom v ruke a ometala žiakov aj učiteľov.
     • "Deň nefajčiarov" sme si na našej škole pripomenuli dňa 03.12. 2008 vrámci akcie "Čo je zdravé, to mám rád." Na besede mali deti prednášku o škodlivosti fajčenia na ich zdravie. Po prednáške sledovali cez DATA projektor krátke spoty ohľadne škodlivosti fajčenia. Deťom sa to veľmi páčilo a aktívne
     • Stretnutie s Mikulášom

      Dňa 05.12. 2008 prišiel na našu školu Mikuláš.O pekný program sa už tradične postarali študenti Združenej strednej školy z Rosinskej ulice v Žiline. Okrem rozprávky O Šípovej Ruženke pripravili súťaživé hry a rozdali žiakom balíčky plné sladkostí. Doniesli aj veľa hračiek a oblečenia, za čo im veľm
     • Remeslá skryté v stromoch

      ZŠ na Ulici mieru v Bytči nás pozvala dňa 21. 11. 2008 na vernisáž výstavy spojenej s remeselnými dielňami. Ocenených bolo 11 žiakov našej školy: kolektív žiačok 8. a 9. ročníka, Tomáš Grlák a Jozef Kovalik z 9. ročníka, Dominik Halúska - 4. ročník, Helenka Labudíková - 2. ročník, Danko Žoldák z prí
     • Dopravná súťaž

      Dňa 14. 11. 2008 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili dopravnej súťaže, ktorú organizovala Mestská polícia v Bytči. Súťaž pozostávala z teoretickej časti, v ktorej si žiaci otestovali svoje dopravné znalosti a z praktickej časti, kde absolvovali jazdu zručnosti na bicykli. Naši žiaci sa v silnej konkurenc
     • Exkurzia do OU Kysucké Nové Mesto

      Dňa 14. 11. 2008 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí, na ktorý nás pozvalo OU Kysucké Nové Mesto. Žiaci si mali možnosť prezrieť jednotlivé učebne, maliarske, zámočnícke, krajčírske, obuvnícke dielne, ako aj cukrársku výrobňu. Rodičov zaujímali hlavne požiadavky na jednotlivé od
     • Do-re-mi

      Veronika Kováčová (3. ročník) 1. miesto v prvej kategórii a Lenka Kubíková (8. ročník) 2. miesto v druhej kategórii! Taký úspech dosiahli naše žiačky na speváckej súťaži Do-re-mi, na ktorú nás pozvala ŠZŠ Turzovka dňa 13. 11. 2008. Fotografie vo "Fotoalbume"
     • Majstrovstvá SR v stolnom tenise - 2. ročník

      Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutim, Bratislava poveril p.
      uč. Počarovskú usporiadaním Majstrovstiev Slovenskej republiky v stolnom
      tenise. Tieto sa konali 23. - 24. októbra 2008 v Bytči za spolupráce ŠZŠI
      Bytča. Zúčastnili sa ho žiaci ŠZŠ z 22 škôl. Celkom súťažilo 75 športovcov.
     • Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

      Dňa 27. októbra 2008 - pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc bolo pondelkové predpoludnie na našej škole venované knihám, čitateľskej gramotnosti a vzdelávaniu v školskej knižnici. Na prvej vyučovacej hodine sa žiaci 1. stupňa spolu so svojimi pani učiteľkami porozprávali o knihách,
     • Svetlušky 2008

      Považské osvetové stredisko, PX Centrum, ŠZŠI Považská Bystrica a Miestny odbor Matice slovenskej v Považskej Bystrici nás pozvali na oblastnú súťaž v tvorivosti žiakov ŠZŠ Svetlušky, ktorá sa uskutočnila 22. 10. 2008 v kine Mier v Považskej Bystrici, ktorej súčasťou bolo vyhodnotenie oblastnej výtv
     • Beh o jablko

      Dňa 20. 10. 2008 sa na našej škole uskutočnil beh o jablko vrámci dňa športu. Za druhý stupeň sa zúčastnilo behu 38 žiakov. Každého čakala v cieli zdravá odmena - jablko.Akciou sme chceli podporiť zdravý životný štýl a hlavne boj proti obezite. Foto vo Fotoalbume.
    • Tvorivé dielne
     • Tvorivé dielne

      So žiakmi 5., 6. a 7. ročníka sme sa v stredu, 16. 10. 2008 zúčastnili výstavy obrazov slovenských autorov Trenčianskeho kraja v ZUŠ I. W. Kráľa v Považskej Bystrici. Výstava bola spojená s tvorivými dielňami, kde sa naši žiaci pod profesionálnym vedením Mgr. Jozefa Pobočíka zdokonaľovali v technike
     • Svetový deň duševného zdravia

      Dňa 09. 10. 2008 pani psychologička Mgr. Alenka Búšovská pripravila pre našich žiakov druhého stupňa netradičné zážitkové aktivity na tému duševné zdravie, vzťahy, kamarátstvo pri príležitosti Dňa duševného zdravia. Žiaci pekne spolupracovanli a zapájali sa do činností. Fotografie nájdete vo "Fotoal
     • Stromy poznania

      V stredu 08.10.2008 navštívili našu školu zamestnanci Lesov SR, OZ- Považská
      Bystrica - Ing. Kassáková a Ing. Gabovičová vrámci akcie "Stromy poznania"
      a pre deti z prípravného ročníka a B variantu pripravili rôzne akcie, ako
      určovanie listov od jari do jesene podľa
      sfarbenia, pozorovanie prírod
     • Diskotéka

      Dňa 24.09.08 sa konala zoznamovacia diskotéka, na ktorú si deti v spolupráci s vychovávateľkami pripravili malé občerstvenie. Počas diskotéky sa deti naučili zopár krokových variácií na ľudovú nôtu. Deti sa rozišli vo veselej nálade a s prianím čo najčastejšie sa stretávať pri ľudovej ale i disko
     • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2008

      To, akí sú naši žiaci šikovní, sa mohli všetci presvedčiť na vlastné oči na výstave výpestkov v Dome kultúry v Bytči, kde sa v dňoch od 03. 10. do 06. 10. konala Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2008, ktorú organizoval Slovenský zväz záhradkárov a udelil našej škole aj diplom za účasť na výstave. F
  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje