• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

    • Tvoríme a učíme sa v múzeu
     • Tvoríme a učíme sa v múzeu

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvoríme a učíme sa v múzeu.

      V stredu,19.10.2022, navštívili žiaci 7., 8. a 9. ročníka A variantu Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Po príchode si vypočuli krátku prednášku o tradícii plstenia na Slovensku, ktoré poznáme od čias valaskej kolonizácie. Dozvedeli sa na nej, že z vlny sa dajú vyrobiť rôzne druhy oblečenia, obuvi a drobných doplnkov. Následne si pomocou jednoduchej techniky „za mokra“ vyrobili tzv. mydielko vo svetri. Po prestávke nasledovala prehliadka výstavy Národné parky Slovenska, v rámci ktorej sa zahrali na paleontológov. Tvorivo - edukačného programu sa zúčastnilo 16 žiakov v sprievode pedagogického dozoru. Počas návštevy múzea získali poznatky o národných parkoch Slovenska a vďaka tvorivej aktivite si precvičili jemnú motoriku a svoju predstavivosť.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

      Školský rok 2017/2018 sme slávnostne ukončili všetci spolu - veľkí aj malí - v hlavnej budove školy. Program uvádzala pani učiteľka Mgr. Miladka Randová. Vystúpili v ňom naši škôlkari a žiaci prvého stupňa tak, ako sa patrí: zarecitovali, zatancovali, zaspievali...

      Pani riaditeľka odovzdala žiakom, ktorí si to zaslúžili a reprezentovali našu školu počas celého školského roka na rôznych súťažiach a podujatiach, pochvaly i sladké odmeny. Mnohí žiaci si pochvalu vyslúžili za výborný prospech, vzornú dochádzku či správanie.

     • Hurá do školy

      Na slávnostnom otvorení šk. roku 2009/2010 - 02. septembra 2009, sme sa všetci stretli v hlavnej budove školy. Po prvýkrát sme medzi sebou privítali aj malých škôlkarov. Pochvala patrí žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka (T. Zlatkovi Dižovi, Katke Gašperíkovej a Jankovi Bystrianskemu), ktorí si cez pr
    • Koniec školského roka 2008/2009
     • Koniec školského roka 2008/2009

      Dňa 30.06.2009 nebol na našej škole len dňom, kedy žiaci dostávajú vysvedčenia. Aj posledný deň školského roka mali možnosť predviesť, čo sa naučili a akí sú šikovní! Spievalo sa, tancovalo, recitovalo, no a napokon všetko sa lúčilo s našimi deviatakmi, ktorým srdečne prajeme veľa šťastia.
     • Letné účelové cvičenie v prírode

      Tesne pred koncom školského roka 2008/2009, dňa 29.06.2009 sme sa so žiakmi II. stupňa zúčastnili cvičenia v prírode. Počasie nám prialo, preto sa nám podarilo splniť plán cvičenia "do bodky". Nielenže sme si so žiakmi zopakovali základy prvej pomoci, orientáciu v teréne, základy dopravnej výchovy,
     • Rozlúčková diskotéka

      Dňa 23.06.2009 sa konala rozlúčková diskotéka detí zo ŠKD a ŠI. Pri malom občerstvení a veselej muzike sa rozlúčili so svojimi kamarátmi - hlavne so spolužiakmi, ktorí tento rok končia školskú dochádzku a odchádzajú do učenia. Popriali si hodne zdravia, veselé prežitie prázdnin a v septembri šťastný
     • Na krídlach radosti

      So školským rokom 2008/2009 sa 16.06.2009 lúčili deti z MŠ v Bytči kultúrnym podujatím pod názvom Na krídlach radosti. Naša škola sa podujatia zúčastnila ako hosť. Deti zo ŠKD vystupovali s tančekom na pieseň Sedemdesiat sukieň mala a divadielkom O repke.
     • Beseda s policajtmi

      16.06.2009 sme sa zúčastnili besedy s mestskými policajtmi, ktorí oboznámili deti s pravidlami cestnej premávky, povinnou výbavou bicykla a cyklistu, motocyklistu. V druhej časti žiakov II. stupňa poučili o nebezpečenstve zneužívania drog, besedovali o ich škodlivosti na konkrétnych príkladoch. Témo
    • Maľovanie na chodník
     • Maľovanie na chodník

      V piatok 5. júna sa žiaci prvého stupňa A variantu, spolu so žiakmi B variantu a z tried s IVP stretli pri realizácii spoločného programu „Farebný svet – maľovanie na chodník“. Deti si mohli zvoliť ľubovoľnú tému na kreslenie. Kreslili farebnými kriedami jednotlivo alebo v skupinách. Pri ich výkone
    • Výlet žiakov II. stupňa
     • Výlet žiakov II. stupňa

      Vo štvrtok 04.06. sme boli so žiakmi II. stupňa na školskom výlete . Našim cieľom po dlhej ceste autobusom bol hrad Červený kameň, kde sme si pozreli ako sa kedysi žilo na hrade. Naše kroky potom smerovali do blízkej jaskyne Driny. Po namáhavej ceste sme sa aspoň príjemne schladili. Poslednou zastáv
    • Hasičská súťaž
     • Hasičská súťaž

      Dňa 05.6.2009 sa zúčastnili naši žiaci XXXIII. ročníka hasičskej súťaže o „ Putovné poháre DHS Bytča" ktorú organizoval DHS v Bytči. Táto súťaž bola usporiadaná v rámci MDD. Najlepšie miesto v rámci našej školy obsadilo družstvo žiakov 9. ročníka.
     • Kysucký jarmok hier

      V stredu 03.06.2009 sa v Špeciálnej základnej škole v Kysuckom Novom Meste konal 3. ročník regionálneho podujatia Kysucký jarmok hier. Tohto podujatia sa zúčastnili aj 4 žiaci našej školy. Spolu s ostatnými žiakmi špeciálnych základných škôl absolvovali súťaže jednotlivcov a súťaže družstiev. Na záv
    • Školský výlet žiakov I. stupňa - Súľov
     • Školský výlet žiakov I. stupňa - Súľov

      4.júna sa 13 žiakov našej školy spolu so svojimi pani učiteľkami vydali na školský výlet do Súľova. Po krátkej jazde autobusom sme sa ocitli v objatí prekrásnych Súľovských skál. Žiaci videli zaujímavé lesné zvieratá - daniele, jelene, muflóny, ale i niekomu neznáme zvieratá - ovečky. Veľkým zážitk
     • Deň detí s Armádou SR

      V sobotu 30. mája sme s deťmi zažili krásny deň. Armáda Slovenskej republiky spolu so Slovenským rozhlasom a mestom Bytča pripravila pre deti akciu pri príležitosti Dňa detí. Pozreli sme si cvičených psov, vojenskú techniku ako tanky, vrtuľníky, zbrane, videli sme prelietať stíhačky, skákať parašuti
     • Športový Deň detí žiakov I. stupňa

      Pekný slnečný deň 28.05.2009 bol pre žiakov I. stupňa trochu iný. Spolu so svojimi pani učiteľkami sa vybrali zašportovať si ku kaplnke. Pre žiakov boli pripravené rôzne športové súťaže, v ktorých si preverili svoju zdatnosť a šikovnosť. Za svoj športový výkon boli odmenení sladkými maškrtami. Keď
     • Štvorboj v Púchove

      21.05.2009 sme opäť bojovali v ľahkoatletických disciplínach, tentokrát v štvorboji. Pozvali nás medzi seba do Púchova. Každý športovec bojoval o body v štyroch disciplínach: Skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh na 60m a beh na 200m. Našli sme si kamarátov z Trenčína, Dubnice, Ilavy, Považs
     • Tvorivé dielne

      21. 05. 2009 sme so žiakmi piateho, šiesteho a siedmeho ročníka cestovali do ZUŠ I. W. Kráľa v Považskej Bystrici, kde nás už tradične privítal zástupca riaditeľky Mgr. Jozef Pobočík. Mali sme možnosť pozrieť si krásnu výstavu v priestoroch ZUŠ, ale aj sami tvoriť jedinečné diela. Vybrali sme si tec
     • Otvorené srdcia

      Dňa 13.05.2009 sme sa zúčastnili recitačnej súťaže "Otvorené srdcia" v Považskej Bystrici. Súťažou sa niesla myšlienka "Čo nejde zo srdca, nejde k srdcu". Reprezentovali nás 3 žiaci. Z nich Adriána Bongilayová z 2. ročníka a Ján Bystriansky zo 7. ročníka získali pekné 3.miesto vo veľkej konkurencii
     • Futbal v Martine

      14.05. 2009 naši futbalisti tvrdo bojovali medzi silnými súpermi v ŠZŠ v Martine. Martinského turnaja v minifutbale sa zúčastnilo šesť škôl Žilinského kraja. Skončili sme na 4.mieste. Pohár za 1. miesto zostal v Martine. My im ho prajeme zo srdca. Boli výborní!
  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Streda 17. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje