• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

    • Svetlušky a krajina nádeje
     • Svetlušky a krajina nádeje

      Nádherné okamihy plné emócií a nezabudnuteľných chvíľ sme mohli po dvoch rokoch opäť zažiť na krásnom podujatí Svetlušky. Kino Mier v Považskej Bystrici ožilo umením, talentom, smiechom a radosťou. Deti súťažili v dvoch vekových kategóriách, kde nechýbal spev, tanec, modelovanie a skladanie puzzlí. Súčasťou Svetlušiek je i výtvarná súťaž Krajina nádeje, ktorú obohatili svojim umením aj naši žiaci. Za krásne kresby si odniesli ocenenia Samko Sič a Matejko Hroško.

    • Náučno - tvorivé dopoludnie u predškolákov
     • Náučno - tvorivé dopoludnie u predškolákov

      Dňa 09.11.2022 žiaci prípravných ročníkov zažili skutočne bohaté dopoludnie. Zavítali k nám milé panie z Vlastivedného múzea z Považskej Bystrice.

      Žiaci si vypočuli zaujímavú a inšpiratívnu prednášku o živote včielok, o tom, ako sa rodia včielky, aké sú užitočné a mnoho ďalších zaujímavosti. V závere náučno-tvorivého dopoludnia si žiaci samostatne dozdobili krásne plátenné tašky farbičkami na textil. Tašky si s úsmevom a radosťou odniesli domov.

    • Škola nás baví!
     • Škola nás baví!

      Prvé mesiace majú naši prípravkári úspešne za sebou. Zvykli si na nových kamarátov, zvonenie na hodiny i prestávky, počas ktorých občas z tašiek vyberajú hračky a spomínajú na bezstarostné chvíle. Napriek novým povinnostiam sa im v škole veľmi páči, už sú z nich predsa naozajstní školáci. Naučili sa písať prvé čiary, hrajú sa na pátračov a vyhľadávajú písmenká. V matematike, vo svete čísel a počtov, sú ako doma. Už vedia nájsť cestu doprava, doľava, hore, dole. Spoznávajú aj nové príbehy, ktoré s ľahkosťou prerozprávajú. Ak ich neposlúcha jazýček, tak ho trénujú na hodinách individuálnej logopedickej intervencie spolu s Gabikou. Aj keď nepoznajú všetky písmenká, Maťka ich učí formou fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, aby ich počuli, a tak sa s ľahkosťou naučili čítať.

    • 1. ročník o pohár Špeciálnych olympiád Slovensko v stolnom tenise
     • 1. ročník o pohár Špeciálnych olympiád Slovensko v stolnom tenise

      Pod záštitou Špeciálnych olympiád Slovensko sa nám podarilo usporiadať 1.ROČNÍK O POHÁR ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO V STOLNOM TENISE. Súťaž sa konala 23. 11. 2022 v priestoroch Gymnázia Bytča a Základnej školy E. Lániho v Bytči. Zúčastnilo sa 28 športovcov : z Reedukačného centra Mlynky, zo SŠ v Dobšinej, z CDR v Bytči, zo SŠ Vrbové, zo SŠ v Púchove, zo SŠ-ŠK Manín Považská Bystrica a nechýbala ani naša škola, SŠI Bytča. Športovci boli rozdelení do jednotlivých vekových kategórii a skupín. Dievčatá tvorili jednu osemčlennú skupinu a do ďalších troch skupín boli rozdelení chlapci. Svoje sily si zmerali v dvojhrách aj v štvorhrách. Inklúziu sme preniesli do poslednej kategórie, ktorá spojila športovcov z bežných škôl so športovcami zo špeciálnych škôl. Celé podujatie prebehlo v duchu fair play. Verím, že si každý odniesol príjemný športový zážitok. Mladým, nádejným športovcom prajeme

    • Pozvánka na VIANOČNÉ TRHY
     • Pozvánka na VIANOČNÉ TRHY

      Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy. Srdečne Vás pozývame na prezentáciu výrobkov našich žiakov, spojenú s vianočnými trhmi, ktorá sa bude konať dňa 12.12.2022 v čase od 11,00 hod. do 16,00 hod. a 13.12. a 14.12.2022 v čase od 7,00 hod. do 8,30 hod. a následne od 11,00 hod. do 16,00 hod.

    • Adventné tvorivé dielne
     • Adventné tvorivé dielne

      Žiaci praktickej školy na začiatku adventného obdobia navštívili SŠI v Púchove, kde spolu so žiakmi iných praktických škôl spoločne ukázali svoje zručnosti.

      V príjemnej predvianočnej nálade pracovali na aktivitách, ktoré boli zamerané na obdobie adventu a Vianoc:

      1. VIANOČNÁ OZDOBA NA STROMČEK – mr
    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Táto krásna predvianočná akcia spája ľudí po celom Slovensku. Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a napriek neľahkej dobe, ktorú žijeme sú ľudia k sebe láskaví, milí, štedrí a prajní. Rodičia našich žiačikov sú úžasným príkladom pre svoje deti a ani sekundu nezaváhali a spoločne sme pripravili darčeky pre našich seniorov. V triede sme spolu s deťmi zabalili sladké aj slané dobrôtky, teplé ponožky, čaje, šály, knihy či malých anjelikov. Tieto krabice pre babičky a deduškov plné lásky sme previazali srdiečkom každého jedného žiačika. Deti veľmi dobre vedia, že v živote je dôležité sa rozdeliť, pomôcť, pohladiť, objať... Možno práve ten náš úprimný darček bude pre starkých tým jediným, ktorý si nájdu pod vianočným stromčekom.

    • Keby som bol palatínom
     • Keby som bol palatínom

      Krásne dopoludnie strávili naši žiaci v Sobášnom paláci Bytča, kde sa vstupná sála zmenila na pútavé divadelné predstavenie o uhorskom palatínovi Jurajovi Turzovi a jeho siedmych dcérach pod názvom ,,Keby som bol palatínom.“ Ako prví sme mali možnosť spoznať bábiky v krásnych dobových šatách, ktoré predstavovali dcéry Juraja Turzu. Žiaci sa dozvedeli, ako sa dcéry volajú a tak sa preniesli do pútavého rozprávkového príbehu o ich živote. Z chlapcov sa stali rytieri a vyskúšali si zbrane, s ktorými sa vtedy bojovalo. Niektorí si zahrali naozajstný šach, taký ako kedysi hrávali králi na zámkoch. Žiakom sa veľmi páčili dobové hračky z dreva, s ktorými sa deti aj zahrali. Pútavé rozprávanie sme ukončili v sobášnej sále, kde sme sa dozvedeli, že svadobné hostiny, ktoré organizoval Juraj Turzo pre svoje dcéry trvali dva týždne. Veríme, že s podobnými krásnymi zážitkami budú odchádzať aj ďalší n

    • Výchovný koncert – Slovensko spieva
     • Výchovný koncert – Slovensko spieva

      Výchovný koncert pod taktovkou občianskeho združenia Škola života bol plný zábavy, skvelých pesničiek a úžasnej atmosféry. V Kultúrnom dome Bytča si naši žiaci rozcvičili nielen hlasy spevom, ale aj ruky potleskom a nohy tancom.

      Nádherné piesne pod názvom Slovensko spieva, dodávali celému predstaveniu energiu a ešte väčšiu zábavu, o ktorú sa postarali známe osobnosti zo sveta hudby a to spevák zo skupiny Arzén Jaro Gažo a bubeník skupiny Aya Radko Pažej.

    • Naša školská knižnica
     • Naša školská knižnica

      Milé kolegyne, kolegovia! Milí naši žiaci!

      Aj tento školský rok sa na vás tešia naše úžasné priateľky – KNIHY – uložené v školskej knižnici. Školská knižnica je skutočne zaujímavým miestom plným rozprávok, príbehov, básní, povestí a bájok. Miestom, kde sa stretáva veda, um, rozum a vzdelanie.

      Nakuknite s nami do sveta prírody, vesmíru aj do živočíšnej ríše. Spoznávajme spolu zákony fyziky aj chémie a históriu ľudstva. Spoločne si knihy prelistujeme, prečítame a verte, že sa naučíte veľa zaujímavostí. Knihy sú studnicami múdrosti a skutočným bohatstvom. Na svoje si určite prídu aj naši učitelia, pre ktorých máme klasickú i odbornú literatúru. Nech sa páči, navštívte nás!

    • 18. ročník celoslovenského projektu NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2022 na tému Ako máme radi školskú knižnicu.
     • 18. ročník celoslovenského projektu NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2022 na tému Ako máme radi školskú knižnicu.

      Názov podujatia: Studnica múdrosti

      Dňa 24.10.2022 sa Spojená škola internátna v Bytči obliekla do kúzelných šiat, popretkávaných knižnými príbehmi, rozprávkami i odbornými textami z encyklopédií.

      Spolu sme sa ocitli v nekonečnej ,,Studnici múdrosti“. Počas vyučovacích hodín učitelia a školské knihovníčky realizovali v kmeňových triedach rôzne originálne kreatívne a poučné aktivity, ktorých cieľom bolo u žiakov vzbudiť a natrvalo upevniť záujem o knihy, literatúru a čítanie. Aby si deti vytvorili ku knihám kladný vzťah a vnímali ich ako inšpiratívne studnice plné múdrosti, vedomostí, jedinečných príbehov a ľudských osudov. Školská knižnica otvorila svoje dvere dokorán a celou školou sa niesla príjemná pokojná čitateľská atmosféra. Žiaci v jednotlivých triedach s ušami i očami otvorenými dokorán počúvali rozprávky i odborné texty z encyklopédií.

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

      V Žiline sa 3.11.2022 konal 56. ročník Behu 17. novembra, ktorý je súčasťou univerzitných športových dní. Spojená škola internátna sa spomedzi špeciálnych škôl zúčastnila behu ako jediná.

      Celkový počet športovcov bol veľmi vysoký. V prvej kategórii (chlapci narodení v roku 2009 a mladší) bežalo až 115 pretekárov. Siedmak, Ivan Stolár, dobehol na 41. mieste a jeho spolužiak, Branislav Štruml, dobehol na peknom 96. mieste. Boli s nami aj naše šikovné dievčatá. Nikolka Holešová, ktorá dobehla na 76. mieste a Vaneska Martinková dobehla 51. Všetkým pretekárom gratulujeme a prajeme ešte veľa úspešných kilometrov.

    • Naše zážitkové učenie
     • Naše zážitkové učenie

      Žiaci SŠI sa veľmi radi nielen učia a vzdelávajú, ale aj hrajú, šantia, všeličo kreslia a vyrábajú. Vo štvrtok, 27.10.2022, sa v našej škole všetky tieto aktivity spojili a spoločne sme si užili Deň zážitkového učenia.

      Aktivity sa realizovali v kmeňových triedach, kde žiaci ochutnávali ovocie, zeleninu, bylinky, pili zdravé čajíky, pozerali zaujímavé a poučné dokumenty, kreslili a vyrábali rôzne postavičky z jesenných prírodných materiálov. Nasledovali pohybové a hrové disciplíny. Deti hrali Bocciu, spoznávali stromy a ich plody. Dokonca si každá trieda jeden stromček zasadila. Veľký úspech zožala aktivita venovaná Dňu bielej palice. Žiaci so zakrytými očami museli zdolávať pripravené prekážky. Odmenou pre nás všetkých boli šťastné deti a veselé iskričky v ich očkách.

    • Návšteva Múzea Jozefa Holánika - Bakeľa
     • Návšteva Múzea Jozefa Holánika - Bakeľa

      „Svetom, moje, svetom, aby si sa sveta nebál, aby bol z teba drotár...“

      Týmito slovami bol vítaný mužský potomok pri narodení. Zabalili ho do perinky, položili na lopatu a vystrčili von z okna. Táto tradícia sa spája s drotárstvom, remeslom, ktoré má bohatú históriu aj v okolí Bytče.

      Aby na tieto tradície nezabudla ani súčasná generácia, snažíme sa podnikať so žiakmi našej školy návštevy historických miest, výstav a múzeí. Jednou takouto návštevou bola prehliadka výstavy spojená s tvorivými dielňami u pána Juraja Šeríka, majstra ľudovej umeleckej tvorby – drotára, v Dlhom Poli. Pán Šerík je potomok slávnych drotárov, Jozefa Holánika Bakeľa a Jakuba Šeríka Fujaka. Jeho snahou je oživiť a predstaviť širokej verejnosti prácu a umenie drotárskych majstrov. Okrem toho obnovil viac ako 100 ročnú drevenicu, rodný dom Jozefa Holánika Bakeľa, svojho pradeda, ktorú pretvoril na drotárske múzeum.

    • Beseda k Svetovému dňu sporenia
     • Beseda k Svetovému dňu sporenia

      Svetový deň sporenia (31. október) sme si so žiakmi II. stupňa A variantu a Praktickej školy pripomenuli hneď po jesenných prázdninách, v stredu, 2. novembra. Našu školu navštívila riaditeľka pobočky Prima banky v Bytči, p. Janka Fujáková.

      Besedovala so žiakmi, ktorí boli rozdelení do troch skupín na tému sporenia. Cieľom besedy bolo zvyšovanie povedomia o význame úspor. P. riaditeľka zdôraznila žiakom nutnosť finančnej rezervy do budúcna v rámci dlhodobého plánovania a hospodárenia s peniazmi, čomu je nutné prispôsobiť naše výdavky. Na rôznych príkladoch žiakom vysvetlila, aké nepredvídané skutočnosti môžu v našich životoch či domácnostiach nastať a je potrebné s nimi dopredu počítať vytvorením dostatočnej finančnej rezervy. Vysvetlila žiakom, že sporenie predstavuje zručnosť, ktorú sa treba naučiť. Pokiaľ si budú odkladať menšie čiastky peňazí, v dlhodobom merítku si môžu kúpiť hodnot

    • Deň jablka v triedach C variantu
     • Deň jablka v triedach C variantu

      Vedeli ste o tom, že existuje „Deň jablka“? Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus. Deň jablka sme si pripomenuli a spoločne oslávili 21.10.

      V tento deň sme zapojili všetky naše zmysly. Jabĺčka sme rozlišovali podľa vône, farby, ochutnávali a dokonca sme si spoločne vyrobili vlastné jablkové pyré, ktoré všetkým deťom veľmi chutilo! S jabĺčkami sme aj tvorili a spoločne ich otlačili do skleneného pohára. Na záver dňa nemohli chýbať detské pesničky a riekanky s tematikou jabĺčka, pri ktorých sme si veselo spievali a tancovali. Spoločný čas sme si veľmi užili a tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle.

    • Tvorivé dielne vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici
     • Tvorivé dielne vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici

      Tretiaci, štvrtáci a žiaci B2 zažili skutočne bohatý deň vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici. Naša cesta za novými vedomosťami sa začala hneď ráno. Nasadli sme do autobusu a vydali sme sa smerom do Považskej Bystrice.


      V múzeu sme si vypočuli zaujímavú a inšpiratívnu prednášku o národných parkoch na Slovensku, o rastlinách, ktoré v nich rastú i o živočíchoch, ktoré v nich žijú. Pozreli sme si aj krátky dokument o kamzíkoch. Dozvedeli sme sa skutočne veľa zaujímavostí. Deti sa tiež zahrali na archeológov, v piesku hľadali skameneliny a následne zisťovali ich názvy. Najväčší úspech však zožali výtvarné tvorivé dielničky. Deti maľovali, lepili, strihali a spolu s pani lektorkami vytvorili zvieratkovské divadielka. Na záver sme si pochutili na zdravom bylinkovom čajíku a pobrali sme sa naspäť do školy. Bol to naozaj krásny deň! Verím, že takýchto dní zažijeme ešte veľmi veľa.

  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Streda 17. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje