• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

    • Krajské kolo súťaže Gaňova Tarnava
     • Krajské kolo súťaže Gaňova Tarnava

      Dňa 18. apríla 2023 sa v priestoroch Domu kultúry v Bytči konalo Krajské kolo súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Žilinského kraja, Gaňova Tarnava.

      Recitáciu žiakov hodnotila trojčlenná porota v zložení: Mgr. Jana Černická, Regionálny úrad školskej správy v Žiline, Lada Rybáriková, Krajská knižnica v Žiline a Ľubica Raždíková, Mestská knižnica Bytča. Všetci účinkujúci podali výborné výkony a porota mala pred sebou ťažkú úlohu. Z každej kategórie mohla vybrať iba jedného recitátora, ktorý bude Žilinský kraj reprezentovať na celoslovenskom kole súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl v Spišskej Novej Vsi.

    • Školské maratónske hry Bratislavského kraja
     • Školské maratónske hry Bratislavského kraja

      Naši športovci, s intelektovým znevýhodnením, sa zúčastnili vo štvrtok 30.03.2023 na Školských maratónskych hrách v športovej hale Elán v Bratislave. Každý jeden športovec bojoval na šiestich stanovištiach, ktoré neboli jednoduché. Presvedčte sa o tom sami. Súpermi nám boli vybraní víťazi základných škôl z Bratislavského kraja. Poslednou disciplínou bolo odbehnúť 200-metrové úseky, čo dalo našim športovcom zabrať, ale nevzdali sa. Bojovali do úplného konca. Bolo to náročné, ale žiaci zo Spojenej školy internátnej v Bytči to zvládli úžasne. Úsmev na tvári im nezmizol ani po skončení podujatia. Odniesli sme si domov radosť z pohybu, nadšenie a veľa krásnych zážitkov. Ďakujeme @specialolympicsslovakia, @bratislavamarathon a @atleticky_zvaz_bratislava za príležitosť zúčastniť sa tohto podujatia a zároveň sa stať súčasťou inklúzie v športe. Už teraz sa tešíme na ďalšiu príležitosť zmerať si s

    • Chlieb náš každodenný
     • Chlieb náš každodenný

      Objav chleba bol významnou udalosťou vo vývoji človeka. Starí Sumeri pripisovali chlebu dušu, v Mezopotámii sa stal chlieb súčasťou hieroglyfického znaku pre jedlo. Francúzi, keď chvália, povedia: ,, Si dobrý ako chlieb.“ Slovanský zvyk je vítať hostí chlebom a soľou. Aby si naše deti uvedomili a pochopili význam a dôležitosť chleba v každodennom živote, absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka návštevu PEKÁRNE NA KLÁSKU. Milá pani majiteľka nás privítala a uviedla priamo do ,,srdca“ pekárne, kde nám všetko poukazovala a vysvetlila. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o postupe pečenia chlebíka a pečiva a o strojoch, ktoré sa pri tomto procese používajú. Deti boli pozorné, vnímavé a zvedavé. Pani majiteľka zodpovedala všetky ich otázky a na záver dostal každý žiak na ochutnanie chlebík. Po návšteve pekárne si deti budú určite chlebík oveľa viac vážiť.

    • Regionálna prehliadka Hviezdoslavov Kubín
     • Regionálna prehliadka Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 30.03.2023 sa v Dome kultúry v Bytči konal XXVI. ročník Regionálnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín žiakov špeciálnych škôl. Organizátorom prehliadky boli zamestnanci našej školy. Predstavilo sa nám 43 žiakov z Bytče, Čadce, Turzovky, Kysuckého Nového Mesta, Martina, Žiliny, Považskej Bystrice, Púchova a Ilavy. Členovia poroty, ktorú tvorili Lada Rybáriková, Dagmar Ficeková a Milada Randová, mali neľahkú úlohu, vybrať z veľkého množstva recitátorov tých, ktorí postúpia na krajské kolo v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych škôl Žilinského kraja, Gaňovu Tarnavu. Z našej školy sa to podarilo týmto žiakom: Matej Hroško, Ondrej Jakubík, Michaela Chachulová, Miriam Rácová, Vanesa Chvalníková a Tomáš Rychtarčík. Všetci recitátori boli veľmi šikovní a predviedli jedinečné výkony. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 24.03.2023 sa v Spojenej škole internátnej konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Súťaž sa koná na počesť velikána slovenskej literatúry P.O. Hviezdoslava už od roku 1954. Aj šikovné a nadané deti v našej škole sa naučili všakovaké pestré veselé zaujímavé poučné texty a nádherne ich predniesli pred svojimi kamarátmi a odbornou trojčlennou porotou. Pozorní diváci veru nešetrili potleskom. Všetky deti boli úžasné, prekonali trému a mnohé aj samých seba a veľmi pekne sa odprezentovali.

    • Detské zdravotné stredisko
     • Detské zdravotné stredisko

      Trieda 1. a 2. ročníka sa vo štvrtok 23.03.2023 premenila na „zdravotné stredisko“, v ktorom bola čakáreň plná chorých, kýchajúcich a zranených malých pacientov. Tých sa hneď ujal pán doktor Ondrej (neskôr Terezka) a jeho milá sestrička Mirka. Pacientovi najskôr odmerali teplotu, skontrolovali hrdlo, popočúvali dýchanie naozajstným fonendoskopom či ošetrili ranu. Následne doktor predpísal recept a odporučil medikamentóznu liečbu. Prostredníctvom hry si žiaci zopakovali nadobudnuté vedomosti o chorobách, úrazoch, o zdravotnom stredisku, o tom ako sa správať u lekára a utvrdili si ich v praxi. Vedia, že pre naše zdravie je dôležitý nielen pitný režim a zdravá strava, ale aj šport a pobyt na čerstvom vzduchu. Veď zdravie máme len jedno, preto si ho musíme vážiť a chrániť.

    • Deň zážitkového učenia
     • Deň zážitkového učenia

      Dňa 24.03.2023 sa v Spojenej škole internátnej konal netradičný zážitkový deň spojený s čítaním, recitovaním a čitateľskou gramotnosťou. Počas celého vyučovania sa deti vzdelávali hravou formou a striedali mnohé aktivity, ktoré rozvíjali ich pozornosť, tvorivosť a koncentráciu. Žiaci boli rozdelení do skupín a absolvovali školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, aktivitu Veľkí čítajú malým, kde siedmaci čítali Ako išlo vajce na vandrovku a zároveň hrali divadielko škôlkarom, prípravkárom, prvákom a druhákom. Nemenej zábavné a poučné bolo aj nevšedné Divadielko zrkadielko, ktoré si pripravili ôsmaci a deviataci. Úlohou detí bolo nájsť a opraviť pravopisné chyby v krátkom texte. Takto si zopakovali vybrané slová a pravidlá ortografie. Veľký úspech zožala aj rozprávka O troch grošoch, ktorú nám prečítali pani Betka Frniaková a pani Katka Ďuratná. Čítanie bolo spojené nielen s h

    • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád Slovenska vo florbale
     • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád Slovenska vo florbale

      Dňa 15. 03. 2023 sa konal florbalový turnaj Špeciálnych olympiád Slovensko v Modre. Ani tím Spojenej školy internátnej v Bytči, zložený z hráčov M. Jašíkovej (9.roč.), F. Motla (8.roč.), M. a M. Cudrákovcov (7.roč.), I. Stolára (7.roč.) a F. Horváta (6.roč.) na ňom nesmel chýbať. Celým turnajom sa niesla napätá a súťaživá atmosféra až do posledného kola. Každý jeden hráč nášho tímu odviedol na svojom poste skvelú prácu. Veď posúďte sami, keď sa na ich hrudi na konci celého turnaja zablyšťala zlatá medaila. Bola to skvelá tímová práca! Zlatá medaila je toho dôkazom. Som si istá, že určite nebola posledná. Už teraz sa tešíme na ďalšie turnaje vo florbale.

    • Volejbalový Workshop v Modre
     • Volejbalový Workshop v Modre

      Vybraní športovci našej školy sa 14. 03. 2023 zúčastnili Workshopu v unifikovanom volejbale v Modre. Podujatie sa konalo v športovej hale a zúčastnili sa ho aj športovci z iných špeciálnych škôl a zariadení. Mali sme príležitosť vyskúšať si rôzne pohybové hry, ktoré boli zamerané na prácu s loptou, postreh a koordináciu športovca. Niektorým to išlo ľahšie, iným ťažšie. Navzájom si pomáhali a spolupracovali medzi sebou ako spoluhráči. Vďaka prítomnosti skúseného bývalého slovenského volejbalistu, Martina Nemca, si nielen športovci , ale i my, tréneri, odniesli veľa užitočných rád, prostriedkov a foriem, ako začať s volejbalom u našich žiakov. Špeciálnym olympiádam Slovensko sa chceme poďakovať za príležitosť zúčastniť sa tak užitočného workshopu, ktorý obohatil trénerov i športovcov.

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

      Marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája s príchodom teplejších slnečných dní či s prvými prácami v záhradkách. Okrem toho sa spája aj s odpočinkom v podobe čítania kníh. Ale o tom, že je marec mesiacom kníh, ste už isto mnohí počuli. Pri tejto príležitosti nám pani knihovníčky každý rok otvárajú bránu Mestskej knižnice v Bytči a vítajú nás s úsmevom na tvári a knihou v ruke. Inak tomu nebolo ani tento rok. Opäť mali pre nás pripravený pestrý program. Žiaci sa dozvedeli niečo z histórie knižníc, čítali, recitovali, vyfarbovali, hádali hádanky. Na záver dostali priestor, aby si pozreli zbierku kníh v celom detskom oddelení. Z toho mali najväčšiu radosť. Prechádzali sa pomedzi regály plné kníh, pozerali, listovali, tí väčší si aj samostatne čítali.

    • Karneval so Spievkom Palim
     • Karneval so Spievkom Palim

      Každoročne sa v našej škole koná tradičný karneval,

      dňa 10. 02. 2023 k nám Spevko Pali zavítal.

      Deťom aj dospelým sa postaral o množstvo zábavy,

      spoločne sme si zatancovali i zaspievali.

      Na všakovaké rozprávkové bytosti sme sa premenili.

      Čarodejníkmi, princeznami, zvieratkami, ba aj superhrdinami sme sa stali.

    • Január a február v školskom klube a internáte
     • Január a február v školskom klube a internáte

      Po návrate z vianočných prázdnin sa deti v školskom klube a školskom internáte pustili s veľkým záujmom do nových aktivít. Vďaka snehovej nádielke sa venovali otužovaniu a hrám v snehu. Nezabudli ani na starostlivosť o vtáčiky, vyrábali papierové búdky a potravu im nasypali do drevených príbytkov na školskom dvore. Február bol v znamení karnevalu a výroby valentínskych pozdravov. Deti si vyrobili krásne masky, ktorými vyčarili úsmev na nejednej tvári. Nezabudli sme ani na vzdelávanie, skladali, lúštili a venovali sa matematickým úlohám . V priloženej prezentácii si môžete pozrieť práce detí.

    • Naše sladké dopoludnie
     • Naše sladké dopoludnie

      Žiaci prípravného a druhého ročníka ŠZŠ si osladili februárové dopoludnie v škole. Okrem maškrtenia sa tiež naučili, ako správne postupovať pri pečení, konkrétne pri príprave úžasných muffiniek. Zopakovali si aj zásady bezpečnosti pri práci; zásady stolovania a hygieny.

      Mgr. Zuzana Ilková

    • Fašiangy v Praktickej škole
     • Fašiangy v Praktickej škole

      Keď sa povie Fašiangy, predstavíme si hlavne pestrofarebné kostýmy, fašiangový sprievod čí karneval. Medzi fašiangové zvyky patrí aj príprava tradičných fašiangových jedál.

      Žiaci praktickej školy každý utorok pripravujú rôzne jedlá a tak v tomto fašiangovom čase sa

      „pustili“ do prípravy šišiek s džemom. Nakúpili suroviny, oboznámili sa s postupom prípravy a dali sa do práce. Kým zamiesené cesto odpočívalo, žiaci spomínali na nedávny karneval. Prezerali si fotky z karnevalu, vyfarbili veselé obrázky. A potom už usilovne pracovali. Z cesta vytvarovali šišky, osmažili, pocukrili a naplnili džemom. A odmena? Čo si navarili, to si aj zjedli.

    • Myšlienkové mapy
     • Myšlienkové mapy

      V triede 3. a 4. ročníka si vyučovanie každý deň užívame. Používame rôzne moderné didaktické pomôcky, hry a metódy. Jednou z nich je aj myšlienková mapa. Vychádza z jednej ústrednej myšlienky a spája sa s ďalšími. Deťom sa hravou formou zlepšuje schopnosť porozumenia, zapamätania si, aplikovania vedomostí v praxi, kreativita a dispozícia vytvárať prepojenia medzi rôznymi témami a vecami. Deti sa učia a následne si opakujú s porozumením, ľahšie a efektívnejšie si zapamätajú preberanú látku.

    • Školský turnaj v Bocii
     • Školský turnaj v Bocii

      Nový kalendárny rok 2023 je v plnom prúde. Hneď v jeho úvode si žiaci našej školy zmerali sily v školskom turnaji v športovej hre Boccia. Počas celého školského roka deti zo ŠZŠ a zo ZŠ pre deti s autizmom poctivo bocciu trénovali na hodinách telesnej a športovej výchovy.

      Spolu s vyučujúcimi TSV sme vybrali dvoch zástupcov, ktorí reprezentovali svoju triedu. Žiakov sme rozdelili do štyroch základných skupín, v ktorých medzi sebou súťažili. Prvú kategóriu tvorili žiaci 1. – 4. ročníka A aj B variantu. Druhú kategóriu vytvorili žiaci s autizmom. Členmi tretej skupiny boli žiaci 5. - 9. ročníka A aj B variantu. Nezabudli sme ani na žiakov C variantu, ktorí si zmerali svoje sily v štvrtej kategórii. Žiaci súťažili vo dvojiciach. Počas turnaja vládla medzi deťmi priateľská i zdravá súťaživá atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali a držali si palce. Všetci súťažiaci si odniesli radosť z hry

    • Deň komplimentov
     • Deň komplimentov

      Vedeli ste, že aj komplimenty majú svoj deň v kalendári? Tento rok pripadol 24.január na utorok. Deti v ŠZŠ ho oslávili tak, ako sa patrí. Od rána sme boli k sebe o čosi milší a nešetrili sme pochvalou, oceneniami, či lichôtkami. Na začiatku vyučovania sme si vysvetlili, čo vlastne kompliment je a následne každý povedal nejakú peknú vetu a poďakovanie svojmu kamarátovi v triede. Komplimenty sme písali aj na tabuľu a vytvorili sme krásny, farebný, srdiečkový plagát plný jedinečných komplimentov. Úsmevy a dobrá nálada sa niesli našimi triedami. Milé slová sú predsa príjemnou súčasťou nášho života a vždy človeka mimoriadne potešia a vyčaria úsmev na tvári.

    • O pyšnej Dorotke
     • O pyšnej Dorotke

      Do ŠZŠ zavítalo Bábkové divadielko Lienka a našim zvedavým žiačikom zahrali veľmi poučné predstavenie O pyšnej Dorotke. Deti sa pohodlne usadili a so zatajeným dychom sledovali, ako si musel čert odviezť pyšnú a trucovitú princeznú Dorotku rovno do pekla. Až v pekle sa Dorotka polepšila a uvedomila si, ako sa neslušne a drzo správala voči svojmu kráľovskému otcovi. Zrazu sa zo sebeckej, namyslenej a samoľúbej dievčinky stala pracovitá, nápomocná a milá princeznička. Všetkým ukázala, aké má dobré srdiečko. A ako to už v rozprávke býva, tak aj táto sa dobre skončila nádhernou svadbou Dorotky a Mateja. Nadšené deti odmenili hercov dlhým potleskom a odchádzali plné dojmov a zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalšie divadelné predstavenie.

    • Vianočný čas v triedach C variantu
     • Vianočný čas v triedach C variantu

      Vianočný čas, opäť prišiel k nám. My v triedach C-variantu sme si toto prichádzajúce obdobie spríjemnili rôznymi aktivitami. Našimi triedami zneli koledy, skrášlili sme si ich stromčekmi, ktoré sme spoločne s deťmi vyzdobili a rozprávali sme sa o vianočných zvykoch a tradíciách. Nesmela chýbať vôňa medovníčkov a škorice ale aj písanie a vyrábanie vianočných pozdravov pre Ježiška či našich najmilších rodičov. Ako zlatý klinec sme zažili spoločnú ,,štedrú večeru“ v našej školskej jedálni a cítili sme sa naozaj ako jedna veľká rodina.

  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje