• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

    • Deň rodiny v ŠMŠ
     • Deň rodiny v ŠMŠ

      V máji a júni sú krásne dni našich matiek, detí a otcov, ktoré sme sa v špeciálnej materskej škole rozhodli spojiť do jedného celku a pripravili sme ,,Deň rodiny“. Nie je na svete dôležitejšej, zodpovednejšej a krajšej úlohy, ako je úloha rodiča. Rodičia vytvárajú prostredie pre rodinu, vďaka čomu v nej vzniká harmónia a pokoj. Každá chvíľa, ktorú s deťmi prežívame, je jedinečná a nikdy sa už nebude opakovať.

    • Dziny, dziny, dziny...
     • Dziny, dziny, dziny...

      Už v predškolskom veku je nesmierne dôležité vytvárať základy pre celý život človeka. Je dôležité dávať deťom dostatok priestoru na realizáciu činností, do ktorých sa aktívne zapájajú a tieto činnosti sa stanú cestou k získavaniu nových vedomostí a schopností.

      S využitím zážitkových metód a metódy rovesníckeho učenia sme uskutočnili s deťmi špeciálnej materskej školy a žiakmi druhého stupňa špeciálnej základnej školy aktivity na rozvíjanie finančnej kultúry. Nechali sme sa inšpirovať publikáciou Nadácie pre deti Slovenska - Možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti u detí predškolského veku. Aktivity sme si starostlivo vybrali, prispôsobili a organizačne zakomponovali do troch blokov v súlade s potrebami a požiadavkami nášho vzdelávacieho programu.

    • Pozrite sa, čo dokážeme!
     • Pozrite sa, čo dokážeme!

      Žiaci našej školy pripravili na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy obdivuhodné diela, ktoré sú súčasťou 15. ročníka výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a školských zariadení Žilinského kraja - Slnko v duši. Podujatie sa realizuje pod patronátom Regionálneho úradu školskej správy v Žiline. Slávnostné otvorenie výstavy prebehlo dňa 15.06.2023 v Krajskej knižnici v Žiline. Je možné pozrieť si ju až do 31.08.2023. Výrobky našich žiakov sú k nahliadnutiu vo fotogalérii.

    • Tanec bez hraníc
     • Tanec bez hraníc

      Niekedy počujeme len vibrácie hudby a niekedy len tlkot svojho srdca. Niekedy musíme vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Niekedy sa musíme prispôsobiť situácii a je to pre nás nesmierne ťažké. Niekedy nás okolie nechápe, prečo konáme tak, ako konáme. Niekedy potrebujeme druhých, aby sme mohli použiť naše nohy. Niekedy musíme prelomiť naše hranice, aby ste videli to, akí sme skvelí.

     • Slnko v duši

      Regionálny úrad školskej správy v Žiline Vás pozýva na otvorenie výštavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja, na ktorej budú vystavené aj výrobky žiakov našej školy. Výstavu si môžete pozrieť do 31.8.2023.

    • Keď les ožije
     • Keď les ožije

      Les svojou rozmanitosťou je najkrajšou a najinšpiratívnejšou zelenou učebňou aj pre nás ľudí.

      Naši najmenší kamaráti zo škôlky nás pozvali na zaujímavú besedu s poľovníkmi. Deti sa dozvedeli, čo je poľovníctvo, ako sa poľovníci starajú o zvieratá, les a ako treba prírodu chrániť. Žiakom porozprávali o svojej práci, pripomenuli, na čo netreba zabudnúť na prechádzke do lesa, ukázali a predviedli zvuk vábničiek a parožie. Deťom sa veľmi páčili preparované zvieratá: jeleň, muflón, kamzík a srnec. Okrem toho sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavého zo života lesa a ochrane zvierat v ňom. Pánom poľovníkom ďakujeme za ich čas a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu.

    • Gaňova Tarnava
     • Gaňova Tarnava

      Gaňova Tarnava je celoštátnou prehliadkou v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl. Dňa 2.6.2023 sa v Spišskej Novej Vsi konal jubilejný X. ročník. Svoje výkony predviedli aj naši žiaci, víťazi krajského kola Hviezdoslavovho Kubína: Ondrej Jakubík, Vanesa Chválniková, Michaela Chachulová a Tomáš Rychtarčík. Všetci podali skvelé výkony, preukázali svoju šikovnosť a lásku k recitovanému slovu. Aj napriek silnej konkurencii získala Vanesa Chválniková 2. miesto v prednese prózy v II. kategórii a Ondrej Jakubík sa umiestnil na 3. mieste v I. kategórii v prednese poézie.

    • Návšteva vodného diela Žilina
     • Návšteva vodného diela Žilina

      Naši žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie na Vodnom diele Žilina. Zamestnanec vodného diela nás previedol po dostupných úsekoch a poskytol odborný výklad o výstavbe a histórii Vodného diela Žilina. Zároveň nás oboznámil s jeho súčasným využitím a fungovaním. Vodné dielo slúži na výrobu elektrickej energie a zásobovanie priemyselných podnikov technologickou vodou, okrem toho sa jeho okolie stalo aj obľúbeným rekreačným miestom. Exkurzia zaujala žiakov aj vyučujúcich. Sme radi, že aj toto dopoludnie mali naši žiaci umožnené zážitkové vyučovanie, no tentoraz priamo v areáli Vodného diela Žilina.

    • Čarovný les
     • Čarovný les

      Spojená škola internátna v Púchove usporiadala v tomto školskom roku výtvarnú súťaž pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s témou Čarovný les. Naši žiaci nelenili a zapojili sa svojimi prácami do tejto súťaže. Ako býva zvykom, vyhodnotenie súťaže prebehlo výstavou prác žiakov v Divadle v Púchove, na ktorej boli najlepšie práce ocenené vybranou porotou. Medzi ocenenými boli aj naši žiaci: Terezka Halíčková (II.AUT), Peter Minárik (6.roč A variant), Lívia Michálková (6.roč. A variant), Michaela Chachulová (8.roč. A variant), Martin Porubčanský (6.roč. B variant). Oceneným srdečne blahoželáme.

    • Európsky futbalový týždeň
     • Európsky futbalový týždeň

      Od 20. 05. 2023 do 28. 05. 2023 prebiehal Európsky týždeň futbalu, a tak sme si povedali, že si počas týchto dní otestujeme svoje futbalové zručnosti a zahráme si veľký, spoločný futbalový turnaj. Do hry sa zapojili aj mladšie deti, ktoré veľmi baví behať po ihrisku a strieľať na bránku. Starší im boli nápomocní, boli ich vzorom a aktívne ich zapájali do hry. Presvedčiť sa o ich super spolupráci sa môžete v našej fotogalérii.

    • Inklúzia v športe
     • Inklúzia v športe

      Naši športovci sa na pozvanie Nadácie TV JOJ zúčastnili turnaja JOJ FLORBAL CUP 2023. Právo štartu na turnaji mali pozvané tímy – 12 chlapčenských, 12 dievčenských s hráčmi/ hráčkami s ročníkom narodenia 2008 mladší. Na turnaji sa predstavil aj náš zmiešaný tím Special Olympics zo Spojenej školy internátnej Bytča, ktorý na florbalovom ihrisku odohral 3 exhibičné zápasy počas turnaja dievčat.

    • Náš Svetový deň atletiky
     • Náš Svetový deň atletiky

      Dňa 17.5.2023 si žiaci III., IV., V. a B2 triedy užili Svetový deň atletiky v Športovej hale v Bytči. Spolu s kamarátmi z 3.C zo ZŠ E. Lániho sme s veľkým potleskom privítali pani Martinu Čerňanskú, našu výbornú lukostrelkyňu, ktorá je po autonehode na vozíčku a napriek nepriazni osudu bojuje, nevzdáva sa a neustále na sebe pracuje. Deti so záujmom počúvali jej príbeh a veríme, že z jej aktívneho, hoci nie jednoduchého života, si zoberú ponaučenie a inšpiráciu.

    • Tanečný deň
     • Tanečný deň

      TANEC je radosť, život, emócie, ktoré prúdia celým našim telom. Kombinácia pohybu s hudbou vytvára súzvuk, ktorý v deťoch vyvoláva pocit šťastia.

      Úsmev, radosť, nadšenie, jedinečnosť, odhodlanie. To všetko a ešte o niečo viac zažívajú naše deti, keď' sa ponoria do rytmu hudby. Ako inak, keď' nie pohybom, sme si užili Medzinárodný deň tanca. Školský dvor ožil hudbou, hrou pohybu, tancom a detským smiechom. Veľký obdiv si zaslúžili aj pani učiteľky a asistentky, ktoré pustili uzdu fantázií a predviedli krásny tanec. Svojim výkonom roztancovali a rozosmiali všetky deti. Nezabudnime, že tanec lieči a môžeme ním vyjadriť svoje pocity, emócie, ktoré slová veľakrát nedokážu.

    • Otvorené srdcia v Považskej Bystrici
     • Otvorené srdcia v Považskej Bystrici

      Dňa 04.05.2023 sa v Kine Mier v Považskej Bystrici konala recitačná súťaž pod názvom Otvorené srdcia. Svoje schopnosti a talent prezentovali žiaci špeciálnych základných škôl a základných škôl pre žiakov s autizmom zo Žilinského a Trenčianskeho kraja. Porota mala skutočne náročnú úlohu z množstva šikovných súťažiacich vybrať tých najlepších.

    • Eko Park Piešťany a jaskyňa Driny s našimi nemeckými priateľmi
     • Eko Park Piešťany a jaskyňa Driny s našimi nemeckými priateľmi

      V stredu, 10. mája 2023, sa uskutočnil školský výlet do Eko Parku Piešťany a jaskyne Driny v Smoleniciach. Spolu s našimi nemeckými priateľmi z družobnej školy z Weissenburgu, ktorí nás prišli navštíviť, sme sa hneď ráno vydali za dobrodružstvom a poznaním niečoho nového. Po príjemnej ceste moderným autobusom sme sa ocitli pred veľkým areálom Eko Parku v Piešťanoch. Hneď sa nás ujala milá pani sprievodkyňa, ktorá nás oboznámila s exotickými zvieratkami, ktoré mnohí z nás videli prvýkrát v živote a nielen to... Vo voľných výbehoch sme mali možnosť mnohé z nich aj nakŕmiť a pohladkať. Čakali nás hladné kozičky, lamy, zvedavé morčiatka, zajačiky, či nádherné farebné papagáje ary. Po prehliadke sme prešli k zábavným atrakciám parku - preliezačkám, hradom, šmýkačkám, trampolínam. Deti sa razom rozpŕchli na všetky strany a do sýtosti sa zabavili, vyskákali a minuli tak prebytočnú energiu. P

    • Trenčiansky slávik – 23.ročník súťaže
     • Trenčiansky slávik – 23.ročník súťaže

      „Zaspievaj si. Spev prináša šťastie a radosť,

      keď spievame, sme v prítomnej chvíli,

      a tak žijeme život naplno. „

      ( zo skladby Daniel Sárkany - Tíme To Live)

      Vo štvrtok, 27.apríla 2023, sa konal 23. ročník súťaže Trenčiansky slávik v umeleckom speve na pôde Spojenej školy internátnej v Trenčíne, ktorá bola jej organizátorom. Predstavilo sa na nej spolu 29 žiakov z Trenčína, Myjavy, Bánoviec nad Bebravou, Považskej Bystrice, Bytče a iných okolitých škôl. Zúčastnili sa jej aj traja naši žiaci - Samanta Kotlárová, Jaroslav Ačjak a Alexandra Paigertová. Členovia poroty to naozaj nemali ľahké, vybrať spomedzi zúčastnených troch najlepších, pretože všetci žiaci podali to najlepšie zo seba a bolo vidno, že dali do toho celé svoje srdce. O to väčšiu radosť máme, že náš žiak, Jaroslav Ačjak, s piesňou Sláviček je malý vtáčik, obsadil vo svojej kategórii žiakov 4.- 6. ročníka, krásne druh

    • Účasť na podujatí Môj priateľ počítač
     • Účasť na podujatí Môj priateľ počítač

      Žiaci našej školy, siedmak Ivan Stolár a ôsmačka Ivana Stolárová, sa vo štvrtok, 27.4.2023, zúčastnili podujatia Môj priateľ počítač. Na podujatie nás pozvali pedagógovia Spojenej školy J. M. Hurbana v Žiline. Žiaci sa na stretnutie vopred pripravovali. Svoje digitálne zručnosti uplatnili pri tvorbe videa. Témou bolo vytvorenie digitálneho obsahu ku Dňu matiek. Ivko a Ivka tak ukázali svoju šikovnosť nie len v počítačových zručnostiach, ale aj pri pečení medovníkov. Natočili video-postup receptu; vypracovania cesta, pečenia a zdobenia medovníkov pre mamičku. Celé video si môžete pozrieť po kliknutí na link: https://youtu.be/Ym4Zq-1-yk0

    • Učíme sa macramé
     • Učíme sa macramé

      Macramé je technika, ktorá bola populárna na Slovensku v 70. rokoch minulého storočia. Táto technika viazania uzlov zažíva v súčasnej dobe veľký comeback. Zo špagátu sa tak dajú vyrobiť nie len dekoratívne prvky do domácnosti, šperky či módne doplnky, ale táto ručná práca predstavuje aj formu oddychu, relaxu. Na našej škole sme dali priestor mnohým tradičným remeslám, jednak na pracovnom vyučovaní, jednak v rámci predmetu remeselná výchova. Na vyučovanie sme pozvali bývalú zamestnankyňu našej školy, Annu Pinčíkovú, ktorá sa technike macramé naplno venuje. Našim žiakom ukázala mnoho výrobkov, ktoré vzišli spod jej šikovných rúk a naučila ich základy viazania uzlov na jednoduchom, ale veľmi modernom dekoratívnom výrobku. Žiaci si osvojili základy macramé na výbornú. Už teraz sa tešia na pani Pinčíkovú, ktorá prisľúbila ďalšiu návštevu našej školy, aby tak sprostredkovala žiakom ďalšie zauj

  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje