• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

    • Stretnutie so včelárom
     • Stretnutie so včelárom

      13.10.2023 zavítal do našej školy včelár, pán Štefan Ságoš, s ktorým sme mali zaujímavú prednášku o včelách. Vieme, že včely opeľujú kvety, stromy, dávajú nám sladký medík, ale aj občas bolestivé žihadlo. Od pána včelára sme sa okrem iného dozvedeli, že v jednom úli žije až 60 000 včiel; kráľovná nakladie za deň 2 000 vajíčok; včielky nám dávajú peľ, propolis, med aj vosk; med má obsahovať najviac 18 % vody; v úli je kráľovná – matka, robotnice a trúdy; a veľa iných zaujímavostí... Žiaci si mohli obzrieť úle s plástmi, dymáky a výstroj, ktorú včelár používa pri práci vo včelíne. Mali možnosť obliecť si aj včelársku kombinézu a na koniec sme si spoločne pochutnali na zdravom medíku, ktorý všetkým veľmi chutil.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

      Máme za sebou Európsky týždeň športu! Nezaváhali sme a rozhýbali svoje telo aj my v našej škole. Tento týždeň nám ponúkol príležitosť posilniť zdravý životný štýl u našich žiakov. Bol to týždeň plný športových aktivít a spoločne sme to zaklincovali spoločným športovým dňom. Veľký úspech zožala prekážková dráha na školskom dvore, nechýbali ani spoločné tance či futbalový turnaj. Týmto dňom sa niesla skvelá nálada a nechýbal nám ani úsmev na tvári. Deti sa vyšantili, vybláznili a urobili niečo pre svoje zdravie. Lebo ako sa hovorí: ,,V zdravom tele, zdravý duch.“ Tak športu zdar ! 😊

    • Beh o jablko
     • Beh o jablko

      Dňa 6.10. sa na našej konala obľúbená aktivita, Beh o jablko. Jednoduchá a zábavná športová aktivita, ktorá nás povzbudzuje k aktívnemu pohybu (behu). Počas behu sme strávili čas vonku, zlepšili si kondíciu a trošku si zasúťažili od najmenších až po najstarších. Pre menších bola pripravená kratšia trasa na školskom dvore a tých starších čakal väčší okruh v blízkosti školy. Po úspešnom dobehnutí do cieľa čakalo všetkých sladké jabĺčko, ale nie len také obyčajné! Jablko ako symbol zdravého stravovania a pohybu. S radosťou sa zapojili aj pani učiteľky, pán učiteľ a nikomu nechýbal úsmev na tvári.

    • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád vo futbale
     • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád vo futbale

      Dňa 27.09.2023 sa konali Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád vo futbale a unifikovanom futbale v Púchove. Nechýbal ani tím Spojenej školy internátnej v Bytči, ktorý tvorili hráči M. a M. Cudrákovci (8.roč.), I. Stolár (8.roč.), F. Horvát (7.roč.) a traja hráči z Gymnázia v Bytči, nakoľko sa jednalo o zmiešané (unifikované) družstvá. Celým turnajom sa niesla napätá a súťaživá atmosféra až do posledného zápasu. Každý jeden hráč podal skvelý výkon ako jednotlivec ale najmä ako tím. Veď posúďte sami, keď na konci celého turnaja odchádzali so zlatou medailou za tímové zručnosti a bronzovou medailou za futbalové zápasy. Chlapci sa vzájomne podporovali a povzbudzovali a už teraz sa tešia na ďalšie športové výkony.

    • OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
     • OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

      Na hodine slovenského jazyka si žiaci z III.AUT triedy s láskou spomenuli na svojich starých rodičov. Spoločne sme vyrobili plagát plný vďaky a úcty za to, že jednoducho sú, že nám pomáhajú, starajú sa o nás, dávajú na nás pozor, rozmaznávajú nás a milujú nás tou najkrajšou, najväčšou a najčistejšou láskou.

    • Medzinárodný deň učiteľov
     • Medzinárodný deň učiteľov

      Medzinárodný deň učiteľov (5.10.) oslávili žiaci 4. a 5. ročníka usilovne, kreatívnou prácou. Od rána mysleli na svoje pani učiteľky a s láskou im vyrobili pohľadnicu, ako symbol úcty a vďaky. Milé malé darčeky osobne odovzdali pani učiteľkám, ktoré učia v ich triede. Bolo to pre všetkých krásne prekvapenie obohatené úsmevom a veľkým objatím. Nech sa páči, nazrite do našej fotogalérie.

    • Deň mlieka v našej škole
     • Deň mlieka v našej škole

      Mlieko poznáme všetci, sprevádza nás už od prvých chvíľ nášho narodenia. Táto významná tekutina je pre ľudský organizmus hlavným zdrojom prísunu vápnika, ktorý je veľmi dôležitý pre stavbu kostí, zubov, ale aj celkového stavu organizmu. Svetový deň mlieka v školách je dobrá príležitosť na to, aby sme si uvedomili, aká je dôležitá konzumácia mlieka hlavne pre naše deti. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy, a aj preto by mali mať miesto v našom každodennom jedálničku.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      Ďakujeme zamestnancom KNÍHKUPECTVA CHRISTIANIA z Popradu, ktorí nám nezištne podarovali rozprávkové aj edukačné knihy, ktoré obohatili našu knižnicu a potešili čisté detské dušičky. Naše deti napriek svojmu handicapu radi čítajú, sú usilovné a snaživé a každý deň prekonávajú samých seba.

      ĎAKUJEME!

    • Školská knižnica
     • Školská knižnica

      Milé kolegyne, kolegovia! Milí naši žiaci!

      Aj tento školský rok sa na vás teší naša školská knižnica plná úžasných a jedinečných kníh. Spoznávajme spolu toto zaujímavé miesto, v ktorom sa stanete súčasťou čarovných príbehov a tí starší určite nazrú aj do odborných publikácií. Práve tu sa stretáva veda, um i vzdelanie. Malí aj veľkí čitatelia nás môžu navštíviť v pondelok až štvrtok v popoludňajších hodinách. Nech sa páči, navštívte nás! Už teraz sa na vás tešíme. A nezabudnite, knihy sú studnicami múdrosti a skutočným bohatstvom, ktoré nič iné nemôže nahradiť.

    • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov a výrobkov z výpestkov
     • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov a výrobkov z výpestkov

      Každoročne v septembri vládne u nás v škole tvorivá a pracovná atmosféra. Slovenský zväz záhradkárov Bytča totiž v tomto mesiaci organizuje Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov a výrobkov z výpestkov, do ktorej sa zapájajú aj pedagógovia a žiaci našej školy. V školskej záhrade a vo vyvýšených záhonoch pestujú zeleninu a kvety, ktoré majú možnosť vystaviť v Dome kultúry v Bytči. Na danú tému potom vyrábajú na hodinách pracovného vyučovania a remeselnej výchovy zaujímavé výrobky. To, ako sa im podarilo všetku túto krásu naaranžovať tento školský rok, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      Ani sme sa nenazdali a dva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda. V pondelok, 04. septembra 2023, sme otvorili nový školský rok ešte s krásnym a slnečným letným počasím v priestoroch školského dvora. Pani riaditeľka, Mgr. Anna Ďurajková, privítala vo svojom príhovore žiakov, ich rodičov, pedagogických i ostatných zamestnancov školy. Podala prítomným dôležité informácie o organizácii školského roka a predovšetkým prvých školských dní. Žiaci prípravných ročníkov a noví žiaci školy mali hneď možnosť nakuknúť do svojich nových, pekne vyzdobených a pripravených tried. Všetkým deťom, žiakom, rodičom i zamestnancom školy prajeme, aby sa im v novom školskom roku darilo, aby chodili do našej školy s radosťou.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      Slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa uskutoční za priaznivého počasia na školskom dvore pri budove školy Mičurova 367/3 (žltá budova) dňa 04. septembra 2023 (pondelok) o 8,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční na školskej chodbe v hlavnej budove školy (biela budova). Po otvorení školského roka pôjdu rodičia s deťmi, ktoré budú navštevovať prípravné ročníky do tried s triednymi učiteľmi, ostatní žiaci pôjdu domov.

    • BEE BOT v C variante
     • BEE BOT v C variante

      Digitálne technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Dnešná generácia detí ich používa denne pri hrách, zábave a vzájomnej komunikácii. Žiaci v C variante mali možnosť pracovať so včielkou Bee-Bot a takto sa zoznámiť s novu digitálnou technológiou. Ich radosť bola naozaj úprimná a vyučovanie sa im obohatilo o nové poznatky.

    • Po stopách Jánošíka
     • Po stopách Jánošíka

      Dňa 23.06.2023 sa žiaci 3.,4. ročníka a tried B1 a B2 vybrali na koncoročný výlet do Terchovej. Najskôr navštívili v rodisku Juraja Jánošíka unikátny model koľajiska Česko-slovenského pohraničia, ktorý zaujal a potešil všetky deti. Vystavené miniatúry boli prepracované do najmenších detailov. Potom si pozreli expozíciu Juraja, ktorá sa začala filmom o legendárnom Jurajovi Jánošíkovi.

     • Oblastná špeciálna olympiáda v štvorboji

      Dňa 15.06.2023 sa v Púchove konala oblastná súťaž špeciálnych olympiád žiakov a žiačok v atletickom štvorboji. Žiaci zo špeciálnych škôl si pomerali sily v štyroch disciplínach: 60m beh, hod kriketovou loptičkou/starší - hod granátom, skok do diaľky z miesta a beh na 200m. Našu školu reprezentovali šikovní atléti: Jarabák Alexander, 1.ročník, Pongová Sofia, 2.ročník, Smatana Michal, 3.ročník, Holešová Nikola, 5.ročník, Motl Filip, 8.ročník a Jašíková Mária 9.ročník. Gratulujeme všetkým žiakom, ktorí predviedli skutočne výborné športové výkony. Pongová Sofia sa umiestnila na 3.mieste. Svojím výkonom zahviezdila aj Mária Jašíková, ktorá získala bronzovú medailu. Všetkým športovcom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších športových súťažiach.

    • Čarovný les
     • Čarovný les

      V stredu, 7. júna, sa Spojená škola v Púchove premenila na čarovný les, v ktorom sme zažili veľa rozprávkových momentov. Žiaci B a C variantu aj praktickej školy sa tešili na spoločné stretnutie a športové disciplíny. Na siedmich zaujímavých stanovištiach s úlohami si žiaci preverili znalosti z triedenia odpadkov aj svoje športové zdatnosti.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

      Aj na našej škole sa 1.6. konala veľkolepá oslava. A čo sa oslavovalo? No predsa jedinečnosť našich detí.

      Aj tento rok sme spoločne oslávili Medzinárodný deň detí. Naša škola sa premenila na veľký zábavný park, v ktorom bolo prichystaných mnoho zábavných, ale aj vzdelávacích a kreatívnych aktivít.

    • Medzinárodný deň detí v ŠKD a ŠI
     • Medzinárodný deň detí v ŠKD a ŠI

      Medzinárodný deň detí sa oslavuje po celom svete. Je to krásny sviatok kedy aj my dospelí sa môžeme vrátiť do detských čias. V ŠKD a ŠI sme si pre vaše no zároveň aj naše deti pripravili rôzne súťaže, aktivity. Strávili sme spoločne chvíle plné úsmevu, radosti a smiechu.

      V priloženej prezentácii si môžete pozrieť, ako trávili MDD naši žiaci v školskom klube a internáte.

    • Školský výlet za dobrodružstvom a poznaním
     • Školský výlet za dobrodružstvom a poznaním

      Naše malebné Slovensko má nespočetne množstvo krás, ktoré určite stoja za to, aby sme ich navštívili. Jedným z takých miest je aj Eko Park Piešťany, kde sme sa vybrali na školský výlet. Nádherné prostredie sa nachádza v tichej lokalite kúpeľného mesta Piešťany. Areál Eko Parku sa rozprestiera okolo jazera, kde je veľa krásnej zelene. Všade sú drevené hojdačky a lavičky na chvíle oddychu.

  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Streda 17. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje