• Keď si kamaráti pomáhajú
     • Keď si kamaráti pomáhajú

     • V rámci Dňa boja chudobe (17.10.) a inklúzie so ZŠ E. Lániho v 4.C triede usporiadali deti a ich rodičia zbierku potravín a oblečenia pre kamarátov zo ŠZŠ. Je veľmi šľachetné a dobrosrdečné priniesť v dnešnej náročnej a uponáhľanej dobe trošku lásky, ľudskosti a spolupatričnosti do bežných, všedných dní. Veľké ďakujem patrí všetkým úžasným rodičom detí zo 4.C. Ste skvelým príkladom pre svoje ratolesti, učíte ich nezištne sa rozdeliť, podať pomocnú ruku, a to že nie je dôležité hmotné bohatstvo, ale skutočné priateľstvo a úprimné medziľudské vzťahy.

      ,, Všemohúci Bože, priveď nás naspäť k jednoduchosti a chudobe, to sú jediné hodnoty života, ktoré nás môžu urobiť šťastnými.“ ( J. J. Rousseau)

      Mgr. Martina Koišová

    • Pozvánka na Vianočné trhy
     • Pozvánka na Vianočné trhy

     • Srdečne Vás pozývame na prezentáciu výrobkov žiakov našej školy, ktorá bude spojená s vianočnými trhmi. Podujatie začína v pondelok, 11.12., v čase od 11,00 hod. do 15,30 hod. a bude pokračovať v utorok, 12.12. a v stredu, 13.12. ráno od 7,00 hod. do 8,00 hod a od 11,00 hod. do 15,30 hod. Srdečne Vás pozývame!

     • Rozvíjanie finančnej kultúry

     • Spojená škola internátna v Bytči je so svojimi organizačnými zložkami – Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom a Praktická škola – zapojená do programu FinQ, ktorý predstavuje komplexný program finančného vzdelávania.

      Cieľom programu je naučiť žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Program sa zameriava na zlepšovanie finančnej kultúry a rozvoj kompetencií žiakov na každom vyučovacom predmete. V školskom roku 2023/2024 prebieha odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy. Následne bude metodika FinQ vzdelávania implementovaná priamo vo vyučovacieho procesu. Samotní žiaci budú prechádzať úvodným zisťovaním úrovne kompetencií, pri ktorom bude stanovená východisková úroveň meraných kompetencií z čitateľskej a matematickej gramotnosti, posudzovania a rozhodovania sa. Počas realizácie programu bude napredovanie žiakov opakovane merané. Škola bude zavádzať program FinQ do tried postupne, v priebehu troch rokov by sa mal s FinQ  programom stretnúť vo vyučovacom procese každý žiak.

      Snahou je podporovať vzdelávanie žiakov tak, aby sa z nich stali pripravení občania pre reálny život v spoločnosti.

      Mgr. Júlia Moravíková

    • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice ,, Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.“
     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice ,, Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.“

     • Naša školská knižnica je skutočne nádherným miestom, kde sa stretáva veda, um, rozum a vzdelanie. Police sú plné všakovakých kníh. Nájdeme tu nielen rozprávky, dobrodružné príbehy, básne, povesti, bájky i báje, ale aj encyklopédie a knihy odborné. Pomocou nich môžeme nahliadnuť do sveta prírody, vesmíru aj do živočíšnej ríše. Knihy nám otvárajú svoju hrejivú náruč a pomocou nich spoznávame zákony fyziky, chémie, biológie a fungovania ľudského tela. Naše priateľky, knihy, sú šťastné, keď si v nich listujeme, čítame, prezeráme obrázky. Sú studnicami múdrosti a skutočným bohatstvom. Rozširujú naše obzory, predstavivosť, fantáziu. V jednej chvíli sme chrabrými rytiermi, potom zase Harry Potter alebo Alenka z krajiny zázrakov. Môžeme poľahky cestovať a navštíviť exotické krajiny či egyptské pyramídy.

      ,, Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.“ ( Dr. Seuss)

      Aj tento školský rok sme sa 23. októbra 2023 stali neoddeliteľnou súčasťou našej školskej knižnice. Spolu sme načreli do rôznych krás, ktoré nám naša školská knižnica dennodenne ponúka.

      V početnej konkurencii sme obsadili pekné 24. miesto spomedzi 167 základných aj stredných škôl z celého Slovenska.

      ,, Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť.“ ( Alan Bennett)

      Mgr. Jana Kačincová, Mgr. Martina Koišová

    • Beseda s mestskými policajtmi
     • Beseda s mestskými policajtmi

     • V utorok, 21.11.2023, zavítali do našej školy zástupcovia Mestskej polície v Bytči. Našťastie, neprišli riešiť priestupky ani zločiny! Ich návšteva mala edukačno-preventívny charakter.

      Žiakom 1. stupňa pripravili besedu, v ktorej sa zamerali najskôr na dopravnú výchovu. Pripomenuli im, ako sa bezpečne pohybovať po cestnej komunikácii, ako jazdiť na bicykli, že je nevyhnutné používať reflexné prvky, nosiť prilbu a za každých okolností treba byť pozorný a ostražitý. Druhá časť besedy bola pre deti oveľa zaujímavejšia. Mali možnosť pozrieť si výstroj a výzbroj mestských policajtov. Žiaci s úžasom chytali do rúk policajnú vestu, putá, obušok... Niektorí si dokonca vyskúšali aj nepriestrelnú vestu. Tváre mladších žiakov vzhliadali k policajtom s obdivom a rešpektom.

      Druhá beseda, určená starším žiakom, bola zameraná na protidrogovú prevenciu, kriminalitu, priestupky a trestné činy. Okrem toho sa žiaci dozvedeli o základných úlohách, oprávneniach a povinnostiach príslušníkov mestskej polície. Žiakom uviedli konkrétne prípady, ktoré musia každodenne riešiť. Práca mestských policajtov je naozaj veľmi náročná a o to viac si vážime, že si našli čas a venovali ho našim žiakom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!

      Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

    • Prezentácia SOŠ strojníckej z Kysuckého Nového Mesta v Sobášnom paláci v Bytči
     • Prezentácia SOŠ strojníckej z Kysuckého Nového Mesta v Sobášnom paláci v Bytči

     • V stredu, 15.11.2023, sme sa so žiakmi našej školy prišli pozrieť do Sobášneho paláca v Bytči na prezentáciu SOŠ strojníckej z Kysuckého Nového Mesta, kde majstri tejto školy spolu so svojimi študentmi ukázali množstvo krásnych prác. Atraktívne boli hlavne modely áut na vodíkový pohon, ktoré si mohli všetci vyskúšať, našu pozornosť upútala aj skutočná vlastnoručne vyrobená štvorkolka skonštruovaná taktiež na vodík. Kochať sme sa mohli aj tradičným umením kováčskeho remesla, kde nám učni umeleckého kováčstva ukázali výrobu rôznych dekoračných predmetov zo železa. Táto prezentácia určite obohatila každého z nás a opäť potvrdila, že “Remeslo má zlaté dno!“. Ďakujeme.

      Mgr. Mária Poliaková, Ing. Petra Bučová

    • Svetlušky a Krajina nádeje
     • Svetlušky a Krajina nádeje

     • Čaro okamihov a nezabudnuteľných zážitkov sú v jednoduchých momentoch, ktorými nás naše deti obdarovávajú.

      Aj tento rok Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo oblastnú súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych základných škôl SVETLUŠKY. Kino Mier ožilo úsmevom, radosťou a neutíchajúcim potleskom. Veľkú dávku odvahy, talentu a zručnosti  predviedli naši žiaci vo viacerých disciplínach: modelovanie, skladanie puzzle, spev a tanec. V modelovaní boli ocenení Terezka Halíčková, ktorá získala cenu poroty a Peter Minárik, ktorému patrilo 2. miesto. Tanečné kreácie a nádherný príbeh predviedli naši žiaci v choreografií Úsmev v srdci, za ktorú získali famózne 1. miesto.

      Súčasťou podujatia je aj oblastná výtvarná súťaž pre žiakov špeciálnych základných škôl KRAJINA NÁDEJE. Za nádherné kresby boli ocenení Danko Kováčik a Terezka Halíčková.

      Niekedy stačí zavrieť oči a otvoriť srdce, a nám sa objaví neskutočný obraz sily, odhodlania a radosti. Ďakujeme Svetlušky, že aj my sme mohli s našimi žiakmi zažiariť.

      Mgr. Mária Holáčiková

    • NO BARRIERS FESTIVAL
     • NO BARRIERS FESTIVAL

     • Súčasťou nádherného tanečného podujatia v Bratislave sme v sobotu 28. októbra 2023 boli aj my. Prvý ročník festivalu NO BARRIERS bol neskutočný a doslova famózny. Dom kultúry Lúky v Bratislave ožil tancom, talentom, potleskom a skvelými ľuďmi, ktorí vytvorili nádhernú atmosféru. Pódium patrilo umelcom a hlavne tanečníkom z celého Slovenska. Odprezentovali sme sa nielen tancom, ale aj krásnymi prácami a výrobkami našich žiakov, do ktorých spolu so svojimi učiteľmi vložili kreativitu, fantáziu a kus svojho srdca. Naši žiaci boli úžasní a svojim odhodlaním vytvorili nádherný obraz, plný sily a ladnosti. Ďakujeme žiakom za skvelé výkony za ich zanietenie prekonávať bariéry. Ďakujeme skvelým učiteľom, že sú súčasťou splnených detských snov.

      Niekedy netreba slová, stačí sa jednoducho pozerať a splynúť s radosťou detí, ktorá veríme, že Vás okamžite pohltí.

      Mgr. Paulina Hujová, Mgr. Mária Holáčiková

    • Vraj vybrané slová sú nuda!
     • Vraj vybrané slová sú nuda!

     • V III.AUT triede by s tým deti určite nesúhlasili. Spoločne sme, pomocou zázračných kartičiek, vytvorili super projekt na tému: Vybrané slová po B. 

      My sa radi učíme hrou!

      Mgr. Martina Koišová

    • ABECEDA
     • ABECEDA

     • Aj opakovanie abecedy môže byť zábava!

      V III.AUT triede sme na hodine SJL modelovali písmenká z plastelíny. Deti si hravým spôsobom opakovali abecedu a zároveň si precvičovali jemnú motoriku.

      Mgr. Martina Koišová

    • Návštena SŠI v Kysuckom Novom Meste
     • Návštena SŠI v Kysuckom Novom Meste

     • Rozhodnúť sa, čo chceme v živote robiť, aké povolanie si vyberieme, je obzvlášť náročné. V ôsmom a deviatom ročníku A variantu našej školy je táto téma nanajvýš aktuálna. Žiakom a ich rodičom sa snažíme výber vhodného učebného odboru uľahčiť a každý rok sa zúčastňujeme Dní otvorených dverí na odborných učilištiach. Dňa 14.11.2023 sme sa takéhoto podujatia zúčastnili v Spojenej škole internátnej Kysucké Nové Mesto s terajšími ôsmakmi a deviatakmi.

      Z Bytče do Kysuckého Nového Mesta sme cestovali autobusmi. V škole nás privítal milý kolektív žiakov a zamestnancov. Títo nás sprevádzali jednotlivými učebňami a dielňami. Dievčatám sa páčili učebné odbory ako cukrárska výroba či gastronomické služby. Chlapcov oslovili najmä učebné odbory stavebná výroba so zameraním na murárske a stavebné práce. Žiaci mali možnosť vidieť najmä to, ako prebieha praktické vyučovanie. Majstrom odborného výcviku kládli zaujímavé otázky, rovnako sa snažili na otázky odpovedať, zapájať sa do diskusie. Stretli viacerých bývalých žiakov našej školy, s ktorými sa zvítali, zaspomínali si a mali možnosť dozvedieť sa aj od nich rôzne informácie ohľadom ďalšieho štúdia.

      Cukrári nás pohostili sladkými dobrotami a niektorí naši žiaci neváhali a rovno sa zapojili do praktických činností, napr. do zdobenia medovníkov, či skladania konštrukcie.

      Veríme, že návšteva učilišťa pomôže žiakom správne sa rozhodnúť a vybrať si učebný odbor, ktorý ich bude najmä baviť a vďaka štúdiu získajú výučné listy, s ktorými sa uplatnia v profesijnom živote.

      Mgr. Júlia Moravíková

    • Svetový deň umývania rúk
     • Svetový deň umývania rúk

     • 15.októbra si pripomíname Svetový deň umývania rúk. Cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti umývania rúk a poukázať na to, ako nedostatočná hygiena rúk môže viesť k vzniku rôznych ochorení. Návyk pravidelne si umývať ruky by sa mal budovať už od ranného veku. Keď si uvedomíme, že na jednom prste ľudskej ruky sa nachádza až 12.000 baktérií, mali by sme   dôraznejšie dbať na hygienu rúk.

       Pani zdravotníčka nám porozprávala o baktériách a vírusoch, ktoré osídľujú naše telo. Tiež sme sa dozvedeli niečo o hygiene, ktorá nás chráni pred vznikom rôznych ochorení. Deti sa zapájali do diskusie o tom, kedy si umývať ruky a ako  si ich umývať. Techniku správneho umývania rúk si deti prakticky precvičili a osvojili.          

      Mgr. Daniela Labudová          

    • Jeseň v ŠKD a ŠI
     • Jeseň v ŠKD a ŠI

     • Máme tu nový školský rok a s ním sme pre Vaše no zároveň aj naše deti pripravili množstvo prekvapení, zábavy a mnoho nezabudnuteľných zážitkov, ktoré sú im vytvárané každý deň v ŠKD a ŠI. V prvých mesiacoch sme neotáľali a zažili sme už množstvo zaujímavostí. Každý týždeň cvičíme s pánom fyzioterapeutom, taktiež aj s pani zdravotníčkou. Spoločne sme zažili aj celoklubové aktivity ako púšťanie šarkanov, vyrábanie záložiek do knihy. Taktiež z deti v ŠKD a ŠI sa stali malí umelci, ktorí vytvorili mnoho nádherných diel.  Fotografie si môžete prezrieť v priloženej prezentácii.

      Bc. Jozefína Balážová

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle, ktorá podnecuje k zdravému životnému štýlu. Žiaci realizovali aktivity zamerané na pestovanie domácej zeleniny a ovocia v našich záhradách a sadoch. Vedia, aké je ťažké dopestovať kvalitnú zeleninu, či ovocie. Preto sme sa spoločne porozprávali aj o škodcoch a chorobách, ktoré napádajú ovocné stromy a zeleninu. Žiaci si utvrdili svoje vedomosti o ovocí a zelenine a vytvorili návrhy na záhrady a sady. Formou zážitkového učenia spolu s pani učiteľkami pracovali na projekte na tému: „Navrhni si vlastnú záhradu, ovocný sad“. U žiakov rozvíjame manuálne zručnosti, tvorivosť a predstavivosť, ktoré naplno využívame pri tvorení. Všetci spoločne lepili, modelovali, strihali, šili, rezali, tvorili z keramickej hliny, plastelíny... Na chvíľu sa zahrali na záhradníkov a preniesli sa do záhrad, kde si „vysadili“ krásne a takmer skutočné zeleninové záhony aj bohaté ovocné sady. Bolo čo obdivovať a brať si z nich inšpiráciu.

      Žiakov práca na projekte veľmi bavila a zaujala. Veríme, že aj touto aktivitou sme u nich prebudili a podporili záujem o prácu v záhradníctve a ovocinárstve.

      Strom oblečený v škaredom lístí môže rod sladké ovocie“.  

      Bc. Játiová Marta

    • Prednáška spojená s besedou k Svetovému dňu sporenia
     • Prednáška spojená s besedou k Svetovému dňu sporenia

     • Pri príležitosti Svetového dňa sporenia (31.10.) sme pozvali na pôdu našej školy odborníka na slovo vzatého, zamestnankyňu bankovej inštitúcie, p. Beátu Čičkovú. Tá si pre žiakov II. stupňa Špeciálnej základnej školy A variantu a vybraných žiakov Praktickej školy pripravila zaujímavú prednášku na tému sporenia. Žiakom vysvetlila dôležité finančné pojmy, napr. peniaze, banka, úrok, úver, dlh, splátka a mnohé iné. Žiaci formou hry a s využitím aktivizujúcich metód poznávali eurové bankovky a mince, naučili sa, ako si založiť účet a ako si správne šetriť. Za aktivitu si zaslúžili odmenu vo forme zápisníkov, pasteliek, pier, či sladkých cukríkov. Prednáška spojená s besedou sa im veľmi páčila, mnohí z nich vedeli odpovedať na otázky, zapájať sa do rozhovoru, či vysvetliť aj zložitejšie pojmy. Týmto p. Čičkovej veľmi pekne ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

      Mgr. Júlia Moravíková

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Aj tento školský rok sa naši šikovní žiaci pod vedením svojich kreatívnych učiteľov a asistentov zapojili do  projektu: ,, Záložka do knihy spája školy“ organizovanou Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J.A. Komenského v Prahe. Tohtoročná téma bola: ,, Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov.“ Cieľom projektu je nielen rozvíjať lásku ku knihám a k čítaniu, ale aj nadviazanie priateľstiev a kontaktov medzi slovenskými a českými školami. Takýmto zaujímavým a nevšedným spôsobom sa podporuje čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Našou partnerskou školou sa stala ZŠ a MŠ Studená, okres Jindřichův Hradec.  Žiaci usilovne pracovali a vytvorili krásne jedinečné dielka-záložky, ktoré budú našich kamarátov v Čechách sprevádzať svetom básní, príbehov a rozprávok.

      ,, Ak stretnete človeka vzácneho intelektu, mali by ste sa ho opýtať, aké knihy číta.“

      Mgr. Jana Kačincová, Mgr. Martina Koišová

    • Deň otvorených dverí v Žiline
     • Deň otvorených dverí v Žiline

     • Aby nadobudli žiaci reálnu predstavu o tom, čo ich čaká po ukončení vzdelávania v našej škole, kde a  ako bude prebiehať ich ďalšie vzdelávanie, zúčastňujeme sa každoročne dní otvorených dverí, ktoré organizujú odborné učilištia. V piatok, 27.10.2023, sme sa zúčastnili takého podujatia v Spojenej škole internátnej na Fatranskej ulici v Žiline. Ôsmaci a deviataci si prezreli a vypočuli prezentáciu učebných odborov ako cukrárska výroba, inštalatér - vodovodné zariadenia, opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti, obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru. Prezreli si aj priestory Praktickej školy. Okrem toho si pochutnali na sladkých cukrovinkách, ktoré pripravili žiaci cukrárskeho odboru. Mali možnosť vyskúšať si cestovanie autobusom aj MHD, samostatne si zakúpiť cestovné lístky  a prežiť už dopredu jeden deň tak, ako ich to čaká o niekoľko mesiacov.

      Mgr. Moravíková

    • Účasť na prednáške Tajomstvo krypty
     • Účasť na prednáške Tajomstvo krypty

     • Aj dejepis sa dá učiť zážitkovo! Využili sme ponuku zamestnancov Sobášneho paláca v Bytči a so žiakmi 7. – 9. ročníka a niektorými žiakmi Praktickej školy sme sa zúčastnili vo štvrtok, 26.10.2023, prednášky spojenej s výstavou Tajomstvo krypty. Archeologička, Andrea Slaná, nám odhalila tajomstvá, ktoré sa skrývali v krypte pod Farským kostolom v Žiline.

      Farským kostolom sa nazýva Katedrála Najsvätejšej Trojice. Predstavuje jeden z najvýznamnejších historických sakrálnych objektov v meste. V roku 2020 bola v ňom počas obnovy exteriéru objavená krypta, v ktorej sa našlo veľké množstvo ľudských pozostatkov a vzácnych artefaktov. Tieto nálezy vypovedajú o živote vtedajšej spoločnosti.

      Súčasťou prednášky bola výstavka zaujímavých antropologických a archeologických nálezov. Archeologička podala všetky informácie veľmi pútavo a zrozumiteľne, jej rozprávanie dopĺňala prezentácia s množstvom obrázkov a fotografií, ako aj reálne nálezy.

      Žiaci počúvali pozorne, prednáškou boli veľmi zaujatí a kládli p. archeologičke zaujímavé otázky.

      Prednáška nás veľmi očarila a odniesli sme si z nej množstvo poznatkov a informácií.

      Mgr. Moravíková

    • Prezentácia učebných odborov SŠI Kysucké Nové Mesto
     • Prezentácia učebných odborov SŠI Kysucké Nové Mesto

     • V utorok, 24.10.2023, sme na pôde našej školy privítali zamestnancov Spojenej školy internátnej z Kysuckého Nového Mesta, ktorí prišli žiakom prezentovať učebné odbory, ktoré otvárajú v budúcom školskom roku. Prezentácie sa zúčastnili prevažne žiaci 8. a 9. ročníka. Majstri odborného výcviku im priblížili prostredníctvom videí a fotografií život školy - učebne, vybavenie, priestory, školské akcie. Rozdali žiakom darčeky, výrobky, ktoré vyrábajú v rámci praktického vyučovania. Žiaci boli veľmi aktívni, obsah stretnutia ich zaujal, kládli množstvo otázok, na ktoré im zamestnanci odpovedali. Zároveň sme dostali pozvanie zúčastniť sa Dňa otvorených dverí. Pozvanie sme prijali a veľmi sa naň tešíme.

      Mgr. Moravíková